Araşdırmalar, tədqiqatlar, fikir yürütmələr

Yaxud, sadəcə həyat təcrübəsi

Əlaqə saxlaya bilərsiz

 Ümumi siyahı

Araşdırma

Yaşıl dialoq

Yazılası və yazılmayası

Ömrün son akkordları

«Gülümsəyin,… sabah daha da pis ola bilər»

Bəşəriyyətin narkotik səhvləri

Dünyaların savaşı

«Həzrət» Sabir nağılı

Vicdan sızıldayanda

Allaha məktublar

Milli karaoke əməliyyatı

Ən qatı mifləri sındıraq!

Bağlı konvertlər günü

Böyük qardaş səni izləyir!

Pul pulu çəkər

Qeybət - qadağan olunmuş ləzzət

«Taun zamanı eyş-işrət»

Qudurmuşlar

Nakam 10-cu simfoniya

Adsız adam açarsız qapıdır

Get-gedə kiçilən dünya

Kimsəsizlərin bayramı

Sayğaca qoşulmuş insan ömrü

Avropanın islam sunamisi

Xəstə şəhər

Qonşudan qalma dala

Hərəmxana- həyatın qadın yarısı

Belə də yaz olar?!

Netləşdirəbildiklərimizdənsinizmi?

Günəş bayramı

Yevgenika- irqi gigiyena

Bitki, heyvan və insan.. Yoxsa əksinə?

Qəfəs yaradıcılığı

İllüziya

Koka haqqında dastan

Yeni insan, kamil insan?

Kiborq uşaqlar

Məhv etmə, yazıqsan!

Plastilin dünya

Dünya qəddarlaşır!(?)

1 aprel qisməti

Qara gün

Sağlamsansa, ödəməlisən!

Öldürmək ləzzəti

Cinayətkar pullular

 

Qadın baxışı

Nahaq dünyanın haqsız qanunları

Yazqabağı emansipasiya dartışmaları

Bal ayı

Atom silahı gücündə bikini

Adəm- Həvva və Leyla

Əli qandallı məhəbbət

Sözünə qüvvət, ay kişi!

Xristianlıq və qadın

Azadlığı qoruma instinkti

Alfons

Tale açarları

Sevgisiz ölürlər…

Yandırdım bir siqara, qoymaram sönə daha

Göydə bağlanan nikahlar yerdə pozulur

Kişi qadının başının tacıdır!

Tarixin qadın dərsləri

Böyüklərçün qorxulu nağıl

Qəribəliklər yaxınlıqdadır

Yaşamağa macal tapmamışlar

 

Psixoloji

Dünyanı arzularımıza uyğun biçək

İnsan qəddarlığı

Ali degeneratlar

Ah, bu sərsəm dünya!

Ağıl arşını

Jest lüğəti

Hacıqara fenomeni

İstəmirəm!

Yad həyat

Beyin idmanı

Sərhədləri aşan sərsəmlik

Xəyanət

Yaltaqlıq

Təklik hələ ki, tənhalıq deyil

Qızlar qalıb, qızıla dönüb

«Ürkək» şahzadələr ölkəsi

 

40-cı qapı

«Uşaq kimi olun, onda qurtularsız»

Səsin sehri

Sözsüz mahnı

 

Yuxariya doğru