Veb-dizayn: Özümündür


Abşeron eskizləri

Yaxud dəniz və külək yaşıl rəngi niyə sevmir?

Elektrik qatarı platformada dayanıb. Ağır zəmbilləri ora-bura sürütləyən adamlar qarışqa kimi qaynaşır. Dəmir barmaqlıq yanında dayanmış biletyoxlayanın cəngindən qurtulmuşlar qatarın hara gedəcəyi ilə maraqlanır. Bunu isə heç kim bilmir. Çox ehtimal ki, Sumqayıt qatarıdı. Kimisi soruşmadan minməyə, kimisi işini ehtiyatlı qurmağa çalışır. Kimisi isə paralel yolda, qonşu qatardakı əlbəyaxa döyüşünə tamaşa eləyir. Orda balaca bir oğlan qadına təpik atır. Qadın da boyunun hündürlüyündən istifadə eləyib uşağın başına yağlı qapazlar endirir. Qatarın gəlməyini gözləyən bir ailə perrondakı çayxanada bir çaydan çay alıb qaydasız döyüş səhnəsini müşahidə etməkçün yerini rahatlayır. Belə səhnə harda gbrünüb ki? Adətən uşaqlar döyülür. Bu dəfəki «boyevik»in qəhrəmanı uşaq idi. Tələsən sərnişinlər döyüşdən ləzzət almaq imkanından məhrum olduqlarına görə, başları arxada qala-qala irəliləyirdilər. Bu qatar yola düşdü. Amma elan olunmadı.

Sarımtıl fonda həyat əlamətləri
Neçə əsrdir ki, günəş fasiləsiz həmişəki yerindən çıxıb boz-sarı Abşeronu da çəhrayı rəngə boyayır. Hər il, hər gün çıxır, sarı qumu bir az da yandırıb saraldır. Küləksə dənizin sahilə bağışladığı çınqılı dəyirman kimi üyüdüb narınlaşdırır. Kulək gah xəzri, gah gilavar, gah da gicəvar kimi əsir ki, qum o yana-bu yana çevrilib yaxşıca ovulsun. Xəzri əsir ki, qumdan dəniz qoxusu çəkilməsin. Giləvar, yəni şəhərdən əsən külək əsir ki, buralardan şəhərin ruhu əskik olmasın. Gicəvar əsir ki, qeyri-müəyyənliyilə camaatı bezdirib «lap bizi gic elədi ki…» sözlərini bir də eşidib cığallığından ləzzət alsın. Hər gün günəş dənizdən çıxır, külək də hər gün dəniz üzərində at çapır. Amma demək olmaz ki, dəniz həmən dənizdi. Dəniz narahatdı, yerini dəyişən, gah sahilini daşdırıb əvəzində ona qucaq-qucaq çınqıl bağışlayan, gah da Xəzərlə cəsarətdə bəhsə girib uzaqlara üzənlərdən birini canına çəkəndi. Abşeron camaatı günlərlə küləyin kəsmədiyini görüb «Yəqin dənizdə adam batıb. O adam sahilə çıxmayınca dəniz sakit olmaz. Axı Xəzər murdar götürmür» deyir. Elə bil küləyin dənizlə sazişi var. Elə ki, batan adam çıxarıldı, cəmi Abşerona «Sən demə Bilgəhdə batan varmış. Yaman dəli dənizi var Bilgəhin» xəbəri yayılır. Bəyəm başqa yerdə dəli deyilmi Xəzər?

Abşeron xoru
Buralara sorağı neçə il əvvələ gedib çıxan bir hadisə barəsində hələ də qorxuyla danışırlar. Deyirlər, dənizdə bir qyuk qurulub. Çimərlikdə suyun altında gizlənən akvalanq birisinin ayağından çəkib aparır, onu həmin bu lyukda gizlədir. Sonra isə meyiti axtaran qohumlara onu tapmağı təklif eləyir. Böyük məbləği alandan sonra meyiti sahibinə qaytarır. Bu əhvalatı hər il yenidən, hər dəfə yeni nüanslarla danışırlar. Uşaqları bu əhvalatla qorxudurlar, şəhərdən gələn qonaqlarısa xəbərdar eləyirlər. Əhvalata inanmayanlarçün o dəqiqə: «Mənim də ayağımdan tutmuşdular, gücnən qurtuldum», - deyib şahadlik edən ən azı iki-üç nəfər tapılır. İnanmaq da olar, inanmamaq da.

«Andronik, poşyol na mesto!»
İsti çox kinlidi. İsti yaman qisas alandı. Neçə aylardı, soyuq küləklərin buzlatdığı, buzlu dənizin soyutduğu Abşeronun əvəzini indi bizdən çıxmazmı? Eh, şəhərlilər nə bilir isti nə üçündü? Əncir, üzüm yeyəndə heç «Nə yaxşı ki, isti var», - demirlər. Dəniz sahilə çınqılı qovmasa, külək çınqılı ovutmasa, günəş qumu qızdırmasa, heç əncir, üzüm olarmı? Təcrübəli adamlar bilir ki, ən dadlı üzüm quma uzanmış üzümdü. Əbəs yerə demirlər ki, «Üzümə qum dəyməsə yetişməz». Üzüm dəyəndəsə uşaqların bayramıdı. Öz bağında üzüm tökülüb qalsa da, başqasının bağından oğurlanmış əncir-üzümü kiçik ürəyinə sığmaz böyük sevinclə hasar dibində yeyir və dərhal yeni sərgüzəştin ssenarisini hazırlayır. Bura bağ yiyəsinin qışqırığı, söyüşü, ən yaxşısı, əlində taxta parçasıyla arxasınca qaçması da əlavə olunsa, necə də yaxşı olar? İpini gəmirən Andronik adlı it isə hikkəsindən oyduğu çalaya girib çıxdıqca, səsi xırıldayanacan, qonşuların narazı replikaları gələnəcən hürdükcə nəsə tamlıq, razılıq hissi yaranır. İt də adını yaman yaxşı tanıyır. «Andronik, poşyol na mesto» deyən kimi ürəyində «Nəyimə lazım, mən ki, heç üzüm yemirəm», – deyib kölgəyə çəkilir. Nədənsə, bağına girəndən, üzümündən yeyəndən sonra bağ yiyəsinin hörməti daha da artır. «Uşaq onsuz da yeməkçün yığmışdı da, atmaqçün yox ki…» Uşaqları səhər tezdən, yaxud 15 dəqiqəlik evdən çıxan kimi bağı soyan gəlmələrlə müqayisə eləyib bağ sahibinin tezcə ürəyi soyuyur. Hələ axşam çağı iri bir qabı doldurub pay da göndərir. Həmən qab mövçümün sonuna kimi bu bağdan o birinə pay göndərilərək tennis topuna çevrilir. Düzdür də, qabı boş qaytarmazlar.

Cındırından cin hürkən komada
Abşeron bağları çox fərqlidi. Gözəllikdə, əzəmətdə bir-biriylə bəhsə girib qatarlanan saraylar kospleksi də, sahələri bir-birindən qum təpəciyilə ayrılan, hasarsız, köhnə taxtaları paslı mıxla bir-birinə pərçimlənən daxmalı bağlar da var. Birincilər, zənginliyin, toxluğun simvoludursa, ikincilər sadəliyin, səmimiliyin və kasıblığın nişanəsidi. Vaxtilə bağlarda daşdan tikmək qadağan idi. Hər bir daş, dəmir boru üçün kağız tələb eləyirdilər. Bu taxta evlər də o vaxtdan qalıb. Sonradan kiminin imkanı oldu o tikdi. Yerdə qalanlarsa, kasıbçılığıyla barışıb əvvəlki kimi hər mövsüm bağına köçməkdə davam eləyir. Amma ildən-ilə bağa köçənlərin sayı artır. Qabaqlar baxımsız bağlar çox olardı. Yəqin kurorta getməyə imkanı olmayanlar Abşerona üz tutub. İndi hər darvaza arxasından səs-küy gəlir. Camaat istirahətdədi…

Pərvanələr daha oda yanmır
Nədən danışır onlar? Siyasətdən də, serialdan da danışanlar var. Domino, nərdin səsi lap dənizə qədər gedir. Axşamüstü qonşular toplaşıb loto da vurur. Başqa illərlə bu ili müqayisə eləyib təəccüblənirlər də. Qabaqlar qaş qaralan kimi ağcaqanad, qurd-quş, pərvanə əlindən göz açmaq olmurdu. Əl-ayaq daim hərəkətdə olmalıydı ki, həşəratın zəlili olmayasan. Hələ bir haf gəlib özünü çırağa çırpanda «Qonağımız olacaq», - deyib sevinirlər də. İndi ağcaqanadlar azalıb, pərvanə və haflar tamam yoxa çıxıb. Deyirlər, o qədər isti olub ki, ağcaqanadların kökü kəsilib. Bəs pərvanələr? Daha şam oxuna yanmayacaqlar?

Dənizlə küləyin sazişi
Son zamanlar Abşeron xasiyyətini bir az da sərtləşdirib. Bu sərtlik həmişəki kimi kasıbların cibinə zərbə vurub. Deyirlər, Abşeronda qrunt suların səviyyəsi bir-neçə metr endiyindən quyuların əksəriyyəti quruyub. Pulu olan maşınla su alıb gen-bol işlədir. Pulu olmayanın ağacları quruyur. Hamısı küləyin paxıllığındandı. İstəmir ki, buralarda yaşıllıq olsun. Yəqin sarı-boz rəngin hər yerdə hakim kəsilməsini arzulayır. Dəniz də küləklə saziş bağlayıb. O, həmişəki kimi sahilə çınqıl qovalayır ki, külək onu ovutsun. Onlar hər ikisi yaşıl rəngi sevmirmiş.

Abşeronun rəng serialı
Hər axşam həmişəki kimi gün dənizdə batır. Batmazdan əvvəl gözüylə sevməyi bacaranlar üçün rəng serialı göstərir. Amma bu serialda heç vaxt təkrarlar olmur. Hər dəqiqə yeni rəng qamması, yeni hiss harmoniyasıdı. Bu serialın heyranları Braziliya və Argentina seriallarının primitivliyinə bütün qışı güləcək, sevimli serialına baxmaqçün hər il yenidən dəniz sahilinə gəlib günəşin batmağını seyr edəcək.

Ay da inciyərmiş
Hər gecə həmişəki kimi ay doğur. Təzə ay doğanda baxıb salavat çevirirlər. Bötöv ayı al-qırmızı dairəsində görəndəsə, ürəklərində onu gecənin günəşi adlandırırlar. Bəlkə də ay bundan çox inciyir. Axı o, günəş kimi hər gün eyni görkəmdə çıxmır! O, dəyişən, yeniləşən, yenidən doğulandı. Bəlkə də bu inciklikdən günəşin qabağını kəsməyə cəhd eləyib. Heç Abşeron camaatı qoyar ki, Ay Günəşi tutsun? Kimin mis tavası, qazanı vardısa, həyətə çıxarıb var gücüylə çaldı. Ay da qorxub Günəşi buraxdı. Amma çox incimədi. Çünki hələ ki, hər gün həmişəki kimi çıxmağında davam eləyir. O çıxmasa, bəs kimə baxıb şer yazarlar?

Yolumuz şəhərədi
Hər gün səhərə yaxın şeh düşür. Sarı-boz qumu sulayıb türdləşdirmək, gün ərzində yığdığı istini alıb soyutmaq istəyir. Amma bu ona Günəş çıxana qədər nəsib olur. Günəş dan yerini bir balaca işardan kimi zəhmətkeş camaat durub gecə düşmüş şehi tapdalaya-tapdalaya elektrik qatarına doğru gedir. Şehdən islanmış dəmir məhəccərə söykənib qatar gözləyir. Üfüqdə qaralan, deyəsən, qatardı. Qatar bu dəfə Sumqayıtdan gəlir. Şəhərə xlor, ağ neft gətirənləri daşıyır. Dənizin sahilə qovaladığı, küləyin ovutduğu sarı qum kimi adamlar da şəhərə və geriyə daşınmaqdan kimisi sınır, kimisi xırdalanır, kimisi də bozarmış rəngiylə camaatın fonunda itir, yox olur…

«Ulduz» jurnalı
12 * 2002-ci il