«Daha çox adam gətirin, 2000 dollar borcumuz var»

«Həyatverici lütf» təşkilatının pastorları bu sözləri tez-tez təkrarlayır

Günümüzün reallığını səciyyələndirən amillərdən biri də mənəvi boşluqdur. Elə boşluq ki, uzun müddət belə qalması mümkün deyil. Onu kim necə bacarır, elə də doldurur. Uzunmuddətli ateizm dövründən sonra istənilən dini təsəvvürlərin girməsi üçün açıq olan məkana əcnəbi missionerlər maraq göstərir. Aranızda elə küçədəcə, yaxud daha məhdud məkanda dini yığıncağa dəvət alanlar çox olur. Elə biz də dəvət alıb «Onlar kimdir?», «Nə üçün yığışırlar?» suallarna cavab tapmaq üçün 28 may küçəsindəki Kirxaya üz tütdüq.
Asilər «ailəsi» və ibadət etməyən iki jurnalist
Kimlər gəlir bura? Zal tez zamandaca ağzınacan doldu. Oturacaqlar dolandan sonra kənardakı taxta səkilərdə otururdular. Yığıncağa kiçik uşaqlarla, uşaq arabasıyla gələnlər də çoxdu. Dinini dəyişən adamları qınamaq arzusu bizə rahatlıq vermir. Amma onların necə ehtirasla dua etməsini, «İsa burdadı», «Ürəklərimizi hazırlayaq» sözlərindən sonra ovuclarını göyə uzadıb sanki İsa peyğəmbərə toxunmaq istəmələrini görəndə bunun kütləvi hipnozdan daha artıq bir şey olmadığını fikirləşirsən. Zalın ümumi ovqatı yaxşıdı. Hamı bir-birinin üzünə gülümsəməyə çalışır. Ele bil böyük bir ailənin üzvləridir. Hətta bu «ailənin» fonunda dua etməyən iki jurnalist də gözə girmir. Bura problemlərin içində itib qalmış, günahlarının ağırlığından əyilmiş, tənha və sevgidə qismətsizlər üçün ideal yerdir. Qaraqaş, qaragöz pastorlar da zalın ümumi ruhunu saxlamaq üçün dəridən-qabıqdan çıxırlar. Sinxron tərcüməli filmlərdəki kimi söz əvvəl azərbaycanca deyilir, sonra dilimizi təccüblü dərəcədə yaxşı bilən rus tərəfindən dərhal tərcümə edilir. Bəlkə də o, avtobusda ayağımızı tapdalasaydı, heç vaxt azərbaycanca üzr istəməzdi. Cümlələr Azərbaycan dilinin qrammatikası pozulmaqla tərcüməyə uyğunlaşdırılıb. Eyni bir ifadəni dəfələrlə təkrarlanır: «O buradadı», «Artıq bağışlanmısan», «Hamı padşahdı» və s…
Pastorlar danışıqda xüsusi intonasiya tətbiq ediblər. Bu intonasiya əsil tapıntıdır. Ürəklərə toxuna biləcək, həlim, sevgi qarışıq məlahətli. Dilləri byrənmək baxımından xeyli gərəkli yığıncaqdı. Açılmayan ürəklərə musiqi yol açır.
Toplantılar «musiqi xidməti»nin müşayiətiylə keçir. Zalın çoxmillətli, zövqlərdə fərqli olmasını nəzərə alaraq müxtəlif musiqi üslublarından istifadə edilir. Şən, oynaq, həlim, lirik, oxunaqlı, həm azəricə (özü də çox pis tərcümədə), həm rusca olan mahnılar lap bizə də təsir edirdi. Musiqi və incəsənətin gücündən təsir vasitəsi kimi istifadə etmək yolunu kilsələr çoxdan tutub.
Pastorlar nitqlərində «Okey», «Vəssalam», «Öz aramızdı», «Necə lazımdı» kimi sözlərdən faydalanmağı sevir. «Allahın projektorları» olan pastorlar hamını sözlə doyuzdurmaqçün dəridən qabıqdan çıxırlar. «Bağışlanmısan, vəssalam»…
Pastor Muşfiqin sözlərindən: «O, (İsa) bir dəfə qurban gedib. Həmişə həmin qurban var. Hamı günahlıdır. Amma Allah «Mən qurbanlar istəmirəm» deyir. Əgər qoyuna gücün çatmırsa, göyərçin gətir. O da yoxsa, əşşi, bir az un gətir. Bu o demək deyil ki, Allah günahlarımızı yadımıza salır. Biz günahlarımızı dərk edirik. Allah bunu istəmir. Yoxsa inanmırsan ki, Allah günahlarını bağışlayır? Həmin qurban artıq var».
«Allahın bədəni bizik»
Missioner təşkilatlarının niyə məhz Azərbaycanda işləməsinə pastorlardan birinin «50 missioner Azərbaycandan getməlidir» sözləri cavab ola bilər. İslam ölkəsindən çıxan, dinini dəyişmiş xristianın dünya üçün qiyməti tamam başqadı. Bir də ki, nəyin bahasına olrsa olsun xaricə getməyi arzulayan gənclərçün bu da bir şansdı.
Pastor Müşfiqin «daha çox adam gətirin, 2 min dollar borcumuz var» sözləri zalda reaksiya doğurmaya bilməzdi. Əskiylə örtülmüş balaca həsir səbət sıralarda bir-birinə ötürməklə adambaadam gəzir. Demək olar ki, hamının yumruqda bükülmüş əli səbətə girib çıxırdı. Bu, kimin nə qədər verməsi, yaxud heç verməməsini gizli saxlamaq üçündür.
Toplatıya ikinci gedişimizdə onlar İsmayıllıdan təzəcə gəlmişdilər. Yol təssüratları, leysan yığış, kəndi səhv salıb Rafiq kişinin həyətində gecələmələri, qarşılaşdıqları yaxşı münasibət, yol boyu oxunan rus «çastuşka»ları və tonqal ətrafında gitaranın çalğısı… Deyəsən, çox cəlbedicidir? Nəticədə hər gün 3- 4 adamın özləri dediyi kimi «Allaha gəlməsi». Bu rəqəmi də onlar özü söylədi.

Müşahidələrimizi pastor Mühfiqin fikriylə zənginləşdirmək istərdik:
- Rəsmi adı «həyatverici lütf»dür. Ruscası «Jivotvoryaşiy blaqodat»dı. Ümumi xarakteristikasına görə protestantlığa aid etmək olar. Amma biz heç nəyə protest eləmirik. Biblyanı təkcə kahinlər yox, hər bir imanlı oxumalıdı. Və hər bir adamın öz həyatına dair qərarlar çıxarmaqçün Allah qarşısında azadlığı var. Qeyri- asılı bir təşkilatdı. Beynəlxalq kilsələrlə gediş-gəlişimiz var. Qreyter Qreys adlanan ümumdünya kilsələr qardaşlığı var. Biz o qardaşlıqda iştirak edirik. Amma onlardan bizim nə inzibati, nə də siyasi asılılığımız yoxdu.
Haşiyə: «Blaqodat» (nemət, bərəkət və s. mənaları var, təşkilat sözü lütf kimi tərcümə edib) dini təsəvvürlərə görə xüsusi ilahi qüvvədir. Yuxarıdan göndərilib ki, iç günahları təmizlənsin və adamların axirətdə xilasına kömək etsin. Xristianlarda qərb müəssisləri lütfü xilasın yeganə şərti hesab edirlər. Şərq müəssisləri isə iradə azadlığını da götürürlər. Birinci nöqteyi-nəzər 5-ci əsrdə Müqəddəs Avqustin tərəfindən əsaslandırılıb. Ona alternativ Pelakiyin təlimi lütf olmadan da xilası mümkün hesab edirdi. Xristianlıq Avqustinin nəzəriyyəsini və ideyasını da bir az rolunu qəbul etdi.
Katolik və provoslavlar ruhaniliyi lütfün daşıyıcısı və ötürücüsü sayırlar. Protestantlarsa istənilən imanlının lütf əldə etməisni mümkün hesab edirlər.
- Maliyyə məsələlərini necə həll edirsiz?
- İanə toplamaqla. Bu ofisdə adamların əksəriyyəti köküllü işləyirlər. Həm də bizim təşkilatın elə böyük xərcləri yoxdu ki, ona böyük vəsait tələb olunsun. Ruhani ədəbiyyatdır, onu bizə hədiyyə verirlər. İmkanlı adamlara satırıq, imkansızlara bağışlayırıq. Burdan gələn kiçik pulnan bəzi məsrəflərimizi ödəyirik.
- Müstəqil, yoxsa asılı təşkilatsız?
- Biz elə bir təşkilatdan asılı deyilik. Qanun üzrə biz asılı olmamalıyıq. Nəzirlər Kabinetinin nəzdində dini işlər komitəsi var, bizi ora çağırırlar. İncil bizi hakimiyyətə hörmət etməyi öyrədir. Amma mən axırıncı dəfə Mustafa İbrahimovla söhbətim olanda dedim ki, Sizin idarənin statusu mənə bu vaxta kimi bəlli deyil.
- Missioner fəaliyyətinizi həyata keçirmək üçün yuxarıdan sixə ianə gəlirmi?
- Yox, o da gəlmir, bilirsiz.. (boğazını arıtlayır, bir az həyacanlanıb. Söhbətin sonuna qədər narahatlığını gizlədə bilmədi. Hətta əsəbdən ora-burasını qaşımaqda davam edirdi). Əksinə, məsəlçün, biz bu yaxınlarda İsmayıllıya getmişdik. Bizim orda başqa imanlılarımız la var.
- İsmayıllı səfərində məqsədiniz nə idi? Sıralarınızı artırmaq?
- Yox. Sıralarımızı artırmaq deyil. İncildə yazılır: «İsa Məsih dedi ki, gedin bütün xalqlara deyin mənim müjdələrimi. Bu nə xoş xəbərdi? Allah bu dünyanı, insanları elə sevdi ki, öz vahid oğlunu qurban verdi. İnsanların günahı üçün». Bu sözü insanların çoxu bilmir. Rəbb bizə deyib ki, gedin, görüşün. Bizim İsmayıllıda imanlı qardaşlarımız var. Getmişdik xoş xəbəri bölüşməyə ki, insanların günahları bağışlanıb.
- Orda danışanda dediz ki, hər gün 4-5 nəfər keçir sizin tərəfinizə.
- Yox. Bizim tərəfimizə keçir söhbətini demək… yaxşı deyil. Çünki bu bir az siyasi rəng alır. Çox adamlar bizi söyürlər, cavab qaytarırlar, kitab veririk, cırıb qabağımıza atırlar. Bizdən deməkdi. Və o adamlar aydın başa düşürlər, necə ki, siz başa düşürsüz söhbət nədən gedir. (Deyəsən bizə də potensial missioner kimi baxır)
Dosye: Pastor Müşfiq Bayram (Səslənişi nə qədər parodoksal olsa belə). Qubanın Zizik kəndindəndir. Dediyinə görə azərbaycanlıdır və əvvəl Allaha inanmırmış. Doqmatik ateist olub. ADU-nun mexanika-riyaziyyat fakultəsini bitirib. Bütün dinlərlə maraqlanıb, dini fəlsəfi kitabları oxuyub.
Allah axtarışında
- Xristianlığı isə oxumurdum. Çünki mən həmişə elə bilirdim ki, guya xristianlar düşməndi, müsəlmanları öldürürlər.
- Axtardıqlarınızı Quranda tapmadız?
- Hə…(Profeəssionalcasına sualdan yayına bilir) Bir gün məni bu cür küçədən toplantıya dəvət elədilər. Bu 90-cı ildə olmuşdu. O vaxt qohumumun evində yolka bəzəməyinə qarşı çıxmışdım. Hətta «Bircə o qalıb, boynunuza xaç salasız» sözlərini də demişdim. Mən heç vaxt bilməzdim ki, Allah məni tapacaq. Toplantıda danışan adamın rus olduğunu görmədim. Amma onu gördüm ki, Allah adamın diliylə mənim ürəyimlə danışırdı. O toplantının sonunda mən də dua etdim. Orda məndə elə bir sevinc var idi ki, mən ömrümdə elə sevinc görməmişdim.
- Bəlkə Sizə bir arxa, guman lazım idi, Siz orda onu tapdınız.
- Arxaya-gumana görə mənim kimi bir adam əqidə dalınca getməz.
- Bütün zalı əlinizdə saxlaya bilirsiniz, heç nə gözünüzdən qaçmır. Kim gəldi, kim nə dedi…
- Kilsəyə gələn adamları mən tanımalıyam. Bu, elə pastorun işidir. Əgər mən sabah kilsəyə gələn adamları tanımasam, onda sual olunur, mən orda niyə oturmuşam?
- Sizin təsəvvürlərinizə görə Allah necədi, substansiyadı, yoxsa ideya?
- Həəə. (Müsahibənin spontanlığına əsaslanıb söhbətdən qaçmağa cəhg edir)… Bilirsiz, baxır substansiya sözünü siz necə başa düşürsüz.
- Substansiya olan, yəni maddi olan.
- Bilirsiz, mənim üçün substansiya hökmən maddi deyil, çünki enerji də substansiyadır, amma maddi deyil. İncil deyir ki, Allahı heç kim heç zaman görməyib. Ancaq Allah özünü İsa Məsihdə açıb. Çünki İsa Məsihdə eyni zamanda həm insani, həm də ilahi şəxsiyyət var.
- Allahın son kitabı olan Qurani-kərimdə deyilir: «Ləm yəlid və ləm yuləd». Yəni Allah doğmayıb və doğulmayıb…
- O baxır, Siz «oğul» sözünü necə başa düşürsünüz. Çünki mən əgər yaxınlaşıb küçədə bir uşağa «oğlum» deyirəmsə, bu o demək deyil ki, mən onun anasının əriyəm.
- Burda Allahın rolu nədən ibarətdi?
- İncildə ibranilərə məktubda yazılıb: «Allah bu yolu seçdi ki, bizə yaxın olduğunu göstərsin». Əgər Allah insan olub aramızda yaşamasaydı, onda biz fikirləşə bilərdik ki, Allahın bizdən nəsə tələb etməyə mənəvi haqqı yoxdu. Çünki bizim ağrılarımızı bilmir.
- Əstafurullah, Allah bürokratdı bəyəm? … İnsan 46 xromosomdu, bunun 23-ü Məryəmdi, qalanı Allaha aiddi, yoxsa insana?
- …
Məcburi epiloq
Vaxtın qıtlığındanmı, ya nədənmi suallarımız havada qalır. Gələn görüşümüzdə, lap çay süfrəsi arxasında bunu müzakirə etməyi vəd verir. Qapıdan çıxanda isə arxamızca: «Amma Allah sizi sevir» - deyir. Bilmirik, bu da qonağa olan hörmətdən doğan nəzakətdi, yoxsa…


«İbadət» etdilər: Gülnarə Rəfiq və Vasif Sadıqlı


«Ekspress» qəzeti
29 iyun 1999 –cu il