Ötən ilin adamı

Professor Rəsul Quliyev: “64 ölkənin neft ehtiyatı 25 ilə tükənəcək”


Bu yaxınlarda okeanın o tayından, uzaq Amerikadan Azərbaycana bir məktub gəldi. Bioqrafiya İnstitutunun prezidenti C. M. Evasın yolladığı məktubda yazılmışdı: “Mənə bunu bildirmək çox xoşdur ki, bizim institutun idarəetmə şurası sizi nüfuzlu Amerika Şərəf medalı ilə təltif edir. Şura sizin namizədliyinizi elm və cəmiyyətin inkişafındakı nailiyyətlərinizə görə irəli sürüb. Bununçün çoxlu müzakirələr keçirdik ki, seçilmiş şəxs siyahıdakı alimlərin içində həqiqətən də ən yaxşısı olsun. Həmin medalın verilməsi ümumilikdə Birləşmiş Ştatlar və Bioqrafiya İnstitutunun seçilmiş şəxsə hörmətinin ifadə forması olması artıq göz qabağındadı. Odur ki, bu Şərəf medalını almanız münasibətilə mənim təbriklərimi qəbul edin.”


Bu ilıq sözlər neftayırma və neft kimyası sahəsində mütəxəssis, texniki elmlər doktoru, professor, əməkdar elm xadimi və Rəsil Şirin oğlu Quliyevə ünvanlanıb. Ötən ilin sentyabrında isə həmvətənimiz “2001-ci ilin adamı” adını qazanması adı çəkilən Amerika institutu tərəfindən bütün dünyaya elan olundu. Amerikanın yüksək qiymətləndirdiyi alimi, professor Rəsul Quliyevi biz necə tanıyırıq ?
Tanımayanlarçün: Neft texnikomu və Beynəlxalq Neft Akademiyasını bitirdikdən sonra Bakı neftayırma zavodlarında operatordan sex müdiri vəzifəsinə qədər irəliləyib. 50-ci ilin əvvəllərindən Azərbaycan Neft - Kimya Prosesləri İnstitutunda laboratoriyaya başçılıq eləyir. 1965-ci ildə professor, 1979-cu ildə Azərbaycanın əməkdar elm xadimi adını alıb. Elmdəki tapıntılarla yanaşı, 29 namizədlik və doktorluq dissertasiyasının elmi rəhbəri olub. 500 məqalə, 4 monoqrafiya, 37 kəşfin müəllifidir. Bu siyahıya fəxri fərmanlar və medallarla yanaşı, “Böyük Vətən müharibəsində şanlı əməyə görə” medalı və Keçici Əmək Bayrağı da əlavə olunmalıdır. 80 yaşı adlamış, gözünün nurunu itirmiş bu yorulmaz insan hər gün qızının köməkliyilə yenə iş başına keçir.

“...Öyrətmək olmasın, amma mən belə başlardım...”
Cavan alimlərə ,yazı-pozuya “baş vuran”lara qəyyumluq eləməyə adətkar olan Rəsul müəllim bu dəfə qocaman alimin həyat yaşantılarıyla maraqlanan jurnalistin də “işinin əsas hissəsini” deyəsən, görüb qurtarıb...
- Hər şey beynimdə hazırdı. Mən sizə danışım, nə cür yazarıq. Öyrətmək olmasın, amma mən belə başlardım: Mən professor Quliyev haqqında məqalələri oxudum, çox maraqlandım. Ondan müsahibə almaq fikrinə düşdüm. Getdim. Otağa girəndə gördüm ki, qızıyla oturub “Vışka” üçün yazdığı məqaləni oxuyub düzəlişlər edirlər. Mən də deyirəm ki, baxın, bəlkə bu yazı müsahibənin əsasını təşkil eləyə bildi. Siz məqaləni götürüb oxuyarsız. Adlı belədi: “Bakı sürtgü yağlarına əvvəlki şöhrətini qaytaraq”. Sonra başlayır ki...

Məqalə içində məqalə

- Bakı sürtgü yağları dünyada çox böyük rəğbət qazanıb. Onlar Amerika yağlarını Avropa bazarlarından hələ 100 il əvvəl asanlıqla sıxışdıra bilib. Bu da Bakı neft yağlarının yüksək keyfiyyəti və aşağı qiymətiylə əlaqədar olub. O vaxtlar Bakı sürtgü yağlarını primitiv üsulla Balaxanı neftindən alırdılar. Yağı əslində elə biz kəşf eləmişik.
Yadıma bir əhvalat düşdü. Bu, 1962-ci ildə olub. Dörd nəfər İngiltərədə elmi məzuniyyətdə idik. Üçü Moskvadan idi. Londonda keçirdiyimiz üçüncü gün mehmanxanaya özünü ticarət kompaniyasının prezidenti kimi təqdim edən Hopson adlı ingilis gəldi. Bizim rəhbərimiz hamımızı sabah restorana dəvət elədi. Rəhbərimiz bizi diqqətlə süzəndən sonra razılıq verdi. Sonra təklikdə “baxın a, artıq bir kəlmə də danışmayın” deyib xəbərdarlıq elədi. Axı o vaxtlar bütün elmi institutların işləri məxfi saxlanırdı. Biz də o ingilisin məqsədini bilmirdik. Deyilən saatda restorana gəldik. Süfrə çox dəbdəbəliydi. Tostlar bir-birinin ardına düzüldü. Tostlar dostluqdan, əlaqələrdən, birgə işdən bəhs eləyirdi. Zarafatlar da, lətifələr də olurdu. Bizim masanın sahibi odlu atəşfəşan düzəltmişdi. Odun dilləri az qala tavana toxunurdu və bütün restoran bizə tamaşa eləyirdi. Sonuncu tost səsləndi: “Dostlar, mən sizi niyə dəvət elədiyimi deməmişdim. Mən xəbər tutdum ki, Bakıdan cənab Quliyev sizin aranızdadı. Onu görməyi arzuladım, çünki arzumu deməyə tələsirəm. İş ondadı ki, biz onun hazırladığı “Maşınno SU” yağını ildə 25 min ton alırıq. Mən Quliyevdən xahiş edirəm ki, bu nadir yağın miqdarını 50 min tona çatdırsın. Məhz buna görə sizi bura dəvət eləmişdim”.
Bu yağın qiymətini təkcə xaricilər deyil, elə bakıdakılar da bilirdi. Onu hətta “penisilin yağ” adlandırırdılar. Əgər hər hansı yağ tələblərə cavab vermirdisə ona 5-10 faiz “maşinno SU” qatırdılar və alınan yağ tamamilə normaya düşürdü. Demək lazımdır ki, Bakı neftayırma zavodları keçmiş sovet məkanında xalq təsərrüfatını təmin eləyən az qala yeganə zavod idi. Neft emalı sənayesi naziri Fyodrov Viktor Stepaniç dəfələrlə demişdi ki, SSRİ-də elə rayon yoxdu ki, Bakı yağları orada işləməsin. Bakı zavodlarında texnologiyaların təkmilləşməsi məqsədilə köklü rekonstruksiya aparıldı. Bu iri texniki kompleks 1980-cı illərdə tamamlandı. İndi belə kompleks nə keçmiş SSRİ-də, nə də xaricdə var. Beləliklə, biz yüksək keyfiyyətli sürtgü yağlarını buraxmağa başladıq. Amma özlülük indeksinə görə Bakı yağları başqalarından aşağı idi. Ona görə də işlədiyim Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda bu məsələylə məşğul olduq. Mənim rəhbərliyim altında aparılan təcrübələr əsasında özlülük indeksi çox yüksək olan yağalma prosesi işləyib hazırladıq. O yağdan bizim sürtgü yağlarına 10-20 faiz əlavə eləməklə Bakı yağlarının keyfiyyətini aparıcı xarici firmalarla rəqabət apara biləcək səviyyəyə qaldırmaq mümkündü. Ancaq ürək ağrısıyla deməliyəm ki, SSRİ dağılandan sonra Bakı zavodlarında iş dayandırılıb.
İndi söhbət gəzir ki, texnoloji qurğulardakı nasazlıqları aradan qaldırmağı xarici firmalara həvalə edəcəklər. Amma xaricilər yeni texnologiya tətbiq edərək yüksək indeksli yalnız bir yağ əldə edə biləcəklər. Mən mütəxəssis kimi deyirəm, ondan 80-90 adda yağ almaq mümkün olmayacaq. Bakı yağlarını xarici yağlardan yaxşı eləməkdən ötrü bizdə bütün işlər görülüb qurtarıb. Bu söhbəti eləməkdə məqsədim odur ki, əgər hökumət bu addımı atsa, xaricilərin qarşısında şərt qoysun ki, zavod əvvəlki kimi 90 adda yağ buraxa bilsin. Onu eləyə bilməzlər. Bizim təklifin bazasında 500 adda yağ almaq mümkündü. Bizim texnologiyanın dünyada analoqu yoxdu. On iki bənddən ibarət layihəni yazıb vermişəm.
Onu həyata keçirməkçün yeni qurğu tikmək də lazım deyil. Xammalın da yerini göstərmişəm. İndi danışdıqlarımı yazıb “Vışka”ya vermək istəyirdim. Sonra yazmadım, əslində mən onları faş edirəm. Çünki hələ 2001-ci ilin fevralında zavoda yazdığım məktubu müzakirə eləməyiblər. İndi Azərbaycanda prezidentin maşınında tutmuş bütün maşınlar xarici yağla işləyir. Satışda olan yağın tonu 10 000 dollardısa, bizimki 800 dollara başa gələcək. Heç olmasa Müdafiə Nazirliyi bu işə diqqət verəydi. Sabah birdən müharibə eləməli olduq. Tanklara, təyyarələrə nə tökəcəklər? Özümüzün imkanımız ola-ola, xaricilərə möhtac olacağıq? Onda ermənilərin diversiya eləmək imkanı da artır axı! İstərdim ki, bu yazını neftçilər, hökumət adamları oxusun. İndiyədək yazdıqlarımın hamısına cavab almıram. Hətta xırda bir işçün inadkarlıq göstərməli oluram.

İkinci günəşimiz “sönmək” üzrədi

Professor Quliyevin inadkarlığının nəticələri də olur. Prezident Aparatına və başqa əlaqədar orqanlara müraciətləri, qəzetlərdə təşkil elədiyi diskussiyalar nəticəsində nəhayət ki, Bakıda Neft Muzeyi yaranmasına və Neft Ensiklopediyası buraxılmasına qərar verilib.
- 1998-ci ildə Azərbaycanda neftin sənaye yoluyla çıxarılmasının 150 illiyi oldu. Almaniyada, Polşada, İngiltərədə, bizdən sonra neft çıxaran Rusiyada Neft Muzeyi var. “Zavaqzalnı” da bir muzey var, Texniki Təhlükəsizlik İnstitutunda. Bir dənə buruq maketi, iki-üç eksponat qoyublar, vəssalam. Axı Bakı neft və neftçilər şəhəridir. O qədər yazdıq ki, ayılın e... Vallah, ayılan deyilik.

Rəsul müəllim hazırda neft və bəşəriyyətin taleyindən narahatdı. Sonuncu məlumatlara görə, 97 neft çıxaran ölkənin 64-ündə neft 25 ilə tükənəcək. Yer üzündə cəmi 40 ildən sonra ikinci günəş saydığımız neftin izi çəkiləcək. Bəs sonra?
- Vaxt gələcək, camaat bir pud qızıla bir girvənkə neft ala bilməyəcək. O zamana indidən hazırlaşmaq lazımdı. Bitkilərdən sürtgü yağları, yanacaq almaq üzərində iş dünyada çoxdan gedir. Almaniyada artıq istehsalata çıxıblar. Nə olsun ki, neftimiz var. Neftlə birgə küləyimiz, dənizimiz, günəşimiz də boldu. Yaponiyada dəniz dalğasının gücüylə işləyən 300 elektrik stansiyası var. Xəzərin dalğasının gücü onlarınkından güclüdü.


Professor Quliyev bitkilərdən sürtgü yağı və yanacaq almaq problemini həll etməklə məşğuldu. Onun rəhbərliyi altında Azərbaycanda yetişən 20 növdən artıq yağ alma texnologiyası hazırlanıb. Bitkilərdən alınan məhsul həm də ekoloji baxımdan sərfəlidi. Bəzən bu işə 64 il birgə yaşadığı xanımını da qoşur, birlikdə qoz yağı alırlar. Bir sözlə, ətrafımızı bürüyən ətalətə müqavimət göstərirlər. Rəsul müəllim onu narahat eləyən problemlər üzərində düşünən alimləri də bir yerə toplamağı bacarır. Təşkil eləyir, məqalə yazır, müraciət eləyir, kəşf eləyir... Bir sözlə, gündəlik həyatını yaşayır. Qəzet, kitab oxumaq imkanı olan çoxumuzdan da məlumatlıdı. İstər elm, istər incəsənət sahəsi olsun. “Vətən səninçün nə edib?” və “Sən Vətənçün nə etmisən?” sualına hər ikisini layiqincə cavablandıra bilər. Düzdür, fərdi təqaüd məsələsində Vətən nədənsə susur. İndi professor BMT-yə, Kofi Annana göndərdiyi məktubun cavabını gözləyir. Məktubda BMT-nin nəzdində əsas enerji mənbəyi olan nefti əvəz eləməklə məşğul olacaq elmi şura yaradılması təklif olunub. Adətən uzaqdan gələn cavab məktubları ünvanına daha tez çatır...

“Xalq Cəbhəsi” qəzeti,
23 aprel, 2002-ci il