Malik Mansurov: «Konsert dinləyici üçün bir gündür, mənim üçünsə illərdir»

Konservatoriyanın ikinci mərtəbəsində bir zal var. Binası qoyulan gündən o qədər konsertlər, o qədər görüşlər keçib ki, orda… Tamaşaçısı olduğum konsertlər arasında bəyəndiyim də, bəyənmədiyim də var idi. Bu günlərdə dinlədiyim konsert bu divarlara da, zala da, hətta səsinə öyrəşdiyim tara da münasibətimi dəyişdi. Bu gec ətarzən Malik Mansurovun solo konserti idi. Deyirlər, ustalıqdan yüksək zirvə yoxdur. Bəlkə ustalıq anlayışının yerini dəqiqləşdirmək lazımdır? Xaric xallara, naşı əldə cırıldayan tar səsinə öyrəşdiyimiz vaxt kiminsə bilmədiyi sədləri asanlıqla adlayan ifaçını dinlədikdə belə fikirlər gəlir. Malikin ifası kimi tarının səsi də seçilirdi. İncə şikayətli alət düşünür, qulağa pıçıltı təki səmimi dildə danışır, sahibinin ürək hıçqırtılarını çatdırırdı. Səsi əsrlərdən gəlməsiilə fəxr etdiyimiz muğam mənim başa düşdüyüm dildə danışırdı. Zalda kimsə dözə bilməyib motivi mızıldayanda və ya tələbələrdən bəzilər imuğamı diktofona yazan kimi tez yerindəcəyoxladığı vaxt qovulmaq hədə-qorxusu ilə tələbələrinə konsertə gəlməyi qadağan edən başqa məşhur ifaçının nə qədər gülünc olmas ıbarədə fikirləri qovmağa çalışıram. Axı nağaranın müşayiətində tarın ifası alçaq hisslərin düyünündən çox yüksəkdədir.
Malik Mansurovun konsertdən aldığı təəssüratı ilə maraqlandım.

- Təəssürat bir qədər mənfi idi. Konsertə bir gün qalmış xəstələndiyimdən mən istəyən kimi alınmamışdı. Amma bəzi anlar pis deyildi, yəni özümə də dəydi.
- Biz trioda qavalın səs tembrinə öyrənmişik. Nağara və tarın dueti bir az qeyri-adi idi.
- Təzə başlayanda mən də qavalla başlamışdım. Mənim özümün də qavalın tembirindən xoşum gəlir. Uşaqlıqda televizorda mərhum Hacı Məmmədovun nağaranın müşayiəti ilə rəqslərin ifasını görmüşdüm. Gözəl kaman ustamız Habil Əliyev indi də nağaranın müşayiəti ilə çıxır. Bunlar mənə cəsarət verdi.
- Repertuar hansı prinsiplə seçilmişdi?
- Bu vaxta qədər 5-6 konsert vermişəm. Həm də Alim Qasımovla işləyirəm. Məndə yavaş-yavaş muğamı dəstgah formasında ifa etmək meyli yaranmışdı. İran tar çalanlarının ifasına da tez-tez qulaq asıram. Onlar bu yolu çoxdan gedirlər. İstədimki, klassik dəstgah formasını təkcə tarda ifa edəm. Bu mənbələrə qulaq asdıqdan sonra yəqin etdim ki, belə də çalmaq olar.
- Deyəsən, qədim xalq havalarını çox sevirsiniz? Onları hansı mənbələrdən axtarıb tapırsınız?
- Axtarmaq lazım deyil. Çünki çalırıq, əlimizin altındadır. Sənətlə məşğul olan hər bir adam öz sələflərinə qulaq asır. Qulaq asdıqda görürsən ki, maraqlı təsniflər var, amma populyar deyil. Axı mən oturub gözləyə bilmirəm ki, nə vaxt xanəndə «Şüştər» oxuyacaq, mən də ürəyimi boşaldacağam.
- Prorektor Gülnaz Abdullazadə giriş sözündə Malik Mansurovun üslubunun hələ də formalaşdığı fikrini söylədi. Ənənənin yeniliklə sintezin nə dərəcədədir?
- Mən bu barədə düşünürəm. Mənə elə gəlir ki, hamı belə çalır. Düzdür, elə nüanslar var ki, tarda yoxdur. Qarmonda eşidib götürmüşəm. Çox da gözəl alınır. Amma mən onu tara olduğu kimi köçürməmişəm, sadəcə, üslubunu tara uyğunlaşdırmışam. Və yaxud Vaqif Mustafazədədə bir gözəl barmaq eşidirəm. İstəyirəm ki, ondan bir işartı məndə olsun. Onu «Şahnaz» muğamının lap axırına salmışam. Düzdür bu, caz deyil, amma Vaqifin ritmləridir və məndən yan keçməyib. Bu proses çoxdan gedir. Hazırki konsertə həm əqli, həm fiziki cəhətdən 3 il hazırlaşdım. Sənətə müqəddəs şey kimi baxıram. Sənətdən pul qazanmaq mümkün də deyil. Pulu başqa şeydən qazanmaq lazımdır.
- Məgər Sizi sənət dolandırmır?
- Məni sənət dolandırır. Amma bu konsert dolandırmır. Təzəlikcə iki-üç nəfər sponsor peyda olub. Məni də artıq imkanlı adamlar içində sevməyə başlayanlar var. Səni xalq da sevə bilər, amma xalqın pulu yoxdur. Çalışacağam növbəti konsertim bundan qat-qat maraqlı olsun. O, elə bir konsert olmalıdır ki, Azərbaycan tar sənəti tarixində olmayıb. Buna gizli hazırlaşacağam. Çünki bu mənim sirrimdir. Düzdür, hər konsertin, hər çalğının öz yeri var. Konsert dinləyici üçün bir gündür. Mənim üçün illərdir.
- Tar bu gün çox qeyri-adi səslənirdi. Tarın bu tərz səsini heç eşitməmişdim.
- Tarı eşitməmək mümkün də deyil. Azərbaycanda tar çalanlar çox olub. Amma Əhsən Dadaşov kimisi olmayacaq. O, səpgili, sənətə məsuliyyətli, tardan tar səsi çıxardan daha inanmıram ki, olsun. Mən pissimist deyiləm, amma izah edə bilmirəm ki, niyə bu fikirdəyəm.

«Çağ» qəzeti
04. 04. 98