RƏNA RZAYEVANI AMERKALILAR AYAQ ÜSTƏ ALQIŞLADI


Azərbaycan pianocusu Rəna Rzayeva imkansızlıq məngənəsində sıxılanlardan fərqli səfərə pul, çalmağa həvəs və imkan tapır. Bu dəfəlik gedişi də Londona və okeanın o tayı Vaşinqtona idi.

Daim çalışmada olan Rəna xanım Opera Teatrında , Gerşvinə həsr olunmuş konserin orkestr məşqlərində, çelesta arxasında yaxaladım.
-Amerikaya səfər hələ ötən il planlaşdırılmışdı. Orkestr yığılmışkən yolüstü Londonda da dayanmaq fikrimi qəbul etdilər. Konsert Londonun ən nüfuzlu beş salonundan birində -“Kivin Elizabet Xoll”da keçirildi. 900 nəfərlik zal ağzınacan dolu idi. Şəhərə səfər Böyük Brotaniyadakı səfirimiz Məmməd Quliyevin şəxsi mühavizəsi altında idi. Səfirlər, rəsmi nümayəndələr də həvəslə alqış edənlərə qoşulmuşdular. Proqrama Baxın “Suita”sı , ingilis bəstəkarı Britenin “ Sadə simfoniya”sı, mənim ifamda Şostokoviçin fortepiano və orkestr üçün I konserti , Q.Qarayevin “Sonatina”sı ( F.Qarayevin simli orkestr üçün işləməsində) və X. Mirzəzadənin Amerika bəstəkarı Çarlz Ayvzın xatirəsinə bəstələdiyi “Memori” əsərləri daxil edilmişdi.
-Belə mürəkkəb proqram istənilən pianoçu üçün baş ucalığı gətirə bilər. Amma söhbət gəzir ki, qonaqlara rəgbət ingilis pianoçularının azlığından olub.
-İngilislərin öz pianoçuları kifayət qədərdir. Bir gündə müxtəlif yerlərdə konsert olduğundan seçmək imkanı böyükdür. Ona görə də bizim müvəffəqiyyətimiz daha qiymətlidir. Xeyli alqışladıqdan sonra “bis”ə Ü.Hacıbəyovun “Arazbarı”sını ifa etdik. Elə Amerikadakı konserti də “Arazbarı ” ilə başlayıb tamaşaçıların xaişi ilə də onunla bitirdik.Vaşinqtonda əsas vurğunu Azərbaycan musiqisinə verməyi qərarlaşdırmışdıq. X.Mirzəzadə, Q.Qarayev musiqisindən əlavə M. Quliyevin 2 pyesini: “4 muğam ” və “Aşıqsayağı”, A. Dadaşovun xüsusən bu səfər üçün yazdığı “Divertisment”, Amerika bəstəkarı Barberin “Adojio”su və sonda Baxın “ Suita”sını ifa etdik. Qoy amerikalılar bilsin ki, biz Baxı da çalmağı bacarırıq. Vaşinqton konserti Ceyhun Mollazadənin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan-Amerika şurasının təşəbbüsünün məhsuludur. Bura Azərbaycan, Türkiyə, Yəhudi icmaları da cəlb olunmuşdu... Orda mənə “ayağın yaman yüngüldür” dedilər. Çünki keçən il Amerikaya tək gəlmişdim. Bu ilsə 22 nəfərlik orkestri gətirə bildim. Allah qoysa gələn il orkestri lap böyük tərkibdə aparacağıq. Dünən C. Mollazadə zəng edib amerikalıların təəccüb qarışıq rəqabətini mənə çatdırdı.
-Soyuq ingilislər, cilovsuz amerikalılar və yerli dinləyicilər arasında fərq böyükmü?
-Mən hiss etməmişəm. Bu dəfə amerikalılar bizi ayaq üstə alqışlayırdılar. İngilislər daha təmkinli idilər. Amma keçən il səfərimdə ingilislərdə ayaq üstə alqışlamaqdan çəkinməmişdilər.
Rəna Rzayeva gələcək planları haqqında danışmağı sevməsə də sentyabr ayı üçün Londonda yazdırdığı, üçüncü diskini gözlədiyini bildirdi. Disk 1000 nüsxə tirajla çıxdığından onu Bakıda da əldə etmək mümkün olacaq.
Sonda Rəna xanım səfərin maliyyə tərəfini boynuna götürən BB Amoko və Şevron şirkətlərinə minnətdarlıq etməyi də unutmadı.

“Ekspress” qəzeti
16 aprel 1999