Sənan Qurbanov: “Yaradıcı adamlar Allaha bənzəyir”

Rəssam dünyası, rənglər səltənəti, işıq, kölgə məkanının sahibləri... Onlar da bizim kimi adamlardır? Hər gün yatır, durur, hətta yemək də yeyirlər? Nə düşündürür onları? Tənhalıqda nə fikirləşir, dostları ilə bərabər olduqda nə danışırlar? Məni narahat edən suallara cavab tapmaq arzusu ilə rəssam Sənan Qurbanovun emalatxanasına gəldim. Gözlədiyim səliqəsizliklə və axtardığım səmimiyyətlə qarşılaşdıqda təəccüblənmədim. Qalaqlanmış dahi əsərlər də səliqəni pozarmış. Polşa sərgisindən sonra yerli mətbuat Sənan Qurbanovun əsərlərində ekstrosensor gücün olduğunu, onlarla xəstəlikləri sağaltmağın mümkünlüyünü yazmışdı. Bunu bilərəkdən onunla söhbət etmək mənə daha cəzbedici gəlirdi.

“Mən musiqiyə qulaq asmağı çox sevirəm”
“Bir var qulaq asmaq, bir də var dinləmək. Biz adətən qulaq asırıq. Əgər dinləyiriksə, burada əsl poeziya yaranır. Musiqi tam abstrakt sənətdir. Yəni gözünü bağlayıb dinləmək olar. Amma təsviri sənəti bağlı gözlə qavramaq olmur. Əgər insan nəyəsə baxırsa, o düşünür. Bu sənətdə məntiqi təfəkkür, incəsənətin başqa növlərindən daha çox lazımdır. Yaradıcılıq prosesində rəssamın qarşısında rəqibi dayanır. O, səndən tələb edir. Mən lazımı rəngi, çaları tapa bilmirəmsə, o mənim sifarişçimə çevrilir. Rəssamların əli çəkir, amma işləyən beynidir. Bəzən mən 4 saat oturub düşünürəm, axırda nəsə tapır, cəmi 2 dəqiqə işləyirəm. Bu, sırf zehni əməkdir. Adətən deyirlər rəssam ürəklə işləyən, ehtiraslı, emosiyalı, böyük ürəyə malik olmalıdır. Ehtirassız yalnız meyit ola bilər. Amma heç kəs demir ki, rəssamın əla beyni, zehni olmalıdır.”

“Allah bu dünyanı bir nəfərə verib”
“... Sənə, mənə, ona verib - bizə verməyib. Mən hesab edirəm ki, şairlər, musiqiçilər, rəssamlar, memarlar - bunlar Allahın məlakələridir. İstedadlı adam Allahı yer üzündə birinci eşidən adamdır. O, görür və təsvir edir. Başqaları isə oturub başını sındırır ki, o bunu necə etdi. Ən böyük müəllimlər öləndən sonra da müəlimlik edən memar, rəssam, musiqiçi, şair - yəni yaradıcı adamlardır. Əstəğfürullah, əgər varsa, Allaha oxşayan bu adamlardır. Mən nəsə yaradıram, çünki ona baxır, nə olduğunu dərk edə bilmirəm. Yaratdığım isə gördüyümə oxşamır. Bu, Allaha bənzəmək arzusunda gəlir. Mən heç nədən nə isə yaradıram. Rəssam heç vaxt camaat üçün işləmir, insan üçün işləyir”.

“Bu gün çoxları zamanın quludur”
“Uşaqlıqdan məndə böyüklərə meyl vardı. Vaxtı qabaqlamağı arzulayırdım. Vaxtı, zamanı aldatmaq lazımdır. Çünki o öz şərtlərini bizə əmr edir. Bu gün çoxları zamanın quludur. Çünki zaman problemini pul həll edir. Amma dünyanı dərk etmək üçün heç yerə getmək lazım deyil. Mənim fikrimcə, bu, yalnız kişiyə nəsibdir. Belə danışanda, adətən, qadınlar özlərini təhqir edilmiş kimi hiss edirlər. əksinə, biz qadınlara həsəd aparırıq. Onlar dünyaya uşaq gətirə bilir deyə, artıq yaradıcıdırlar. Ikiqat yaradıcı olmaq mümkün deyil. Əgər mən şedevr yaradıramsa, onun hər fraqmenti şedevr olmalıdır. Əgər sifət çəkirəmsə, onun qulağı da, gözü də, baxışı da dahi olmalıdır. Bax, buna gözəllik deyirlər”.

Emalatxananın güllü divar kağızının üzərinə yapışdırılmış nazik vərəqlər diqqətimi cəlb etdi. Orada belə sözlər yazılmışdı: “Xeyirxahlıq məğlub edir, özü heç vaxt məğlub olmur. Heç vaxt özünə bəraət qazanmağa çalışma. Hər şeyi yalnız özündən tələb et. Tənha olmağı öyrən. İtirməyə heç nəyi olmayan zəngindir. Çətinliklərə sevinməyi öyrən.”
Bunların nə olduğunu soruşduqda Sənan: “Yazmışam ki, gəlib-gedənlər oxusun” dedi. Mən isə onları Sənanın həyat devizi kimi qəbul etdim. Ekspromtla yaranan müdrik kəlamlarının içərisində isə bunlar mənim daha çox xoşuma gəldi: “O dünyada nə cənnət, nə də cəhənnəm var. Cənnət və cəhənnəmi biz özümüz yaradırıq. Cəhənnəm vaxtında qiyməti verilməmiş əşyadır”.

“Çağ” qəzeti,
23.12.97