Araşdırmalar, tədqiqatlar, fikir yürütmələr

Yaxud, sadəcə həyat təcrübəsi

Əlaqə saxlaya bilərsiz

O dünyanın nağılı

Yolçü yolda gərək, 40-cı qapıya qədər…
Nədən deyim, sizə nədən danışım? Bu nağılı deyən olmayıb. Belə nağılları ucadan danışmırlar, yalnz qulağa pıçıldayırlar. Bilən bilir, qanan qanır, qanmayan özü bilsin.

Az getdim, düz getdim, dərə-təpə düz getdim
Nağılı nədən başlarlar? Biri var olan, o biri yox olandan yəqin. Nağıl deyənimiz də yox olub. Balalarına nağıl deməyənlər metronun keçidində 20 nağılı bir diskə yazıb 1 manata satan alverçidən (el rasında ona disk piratı da deyirlər) bir disk alıb atır uşaqlarının qabağına. Uşaq orda babalarının, nənələrinin sözü biri qızılla ölçülən informasiyalarını deyil, bir dəstə şəkil çəkməyi bacaran əmi-xalaların fantaziyalarına baxır. Başqa millətlər bir yana, onlar nağılda tarixi fakt axtarırlar, biz ki, bilirik qızın ən gözəli kasıb məlikməmmədlərə deyil, padşaha qismət olur, nağıl personajı bir göz qırpımında böyümür, bir şey verməsən Simurq quşu səni qaranlıq dünyadan çıxarmaz, 40 qapının sirrini bilməkçün institut qurtarmaq azdı.
Heç düşündüzmü ki, niyə nağıllarda qəhrəman özünə nişanlını uzaq, yad ölkələrdə axtarır? Ya da kı nağıllardakı padşah qızları gözünü niyə yola dikib adaxlısını kənardan gözləyir? Bəlkə bu elə bir zamanlar idi ki, nağılların yarandığı vaxt qəbilənin içində hamı bir-birinə yaxın qohum olduğundan qan qarışıqlığı olmasın deyə, sağlam nəsil vermə xətrinə, yadlarla qohum olmaq üçün qəbilə daxili bəzi qadağalar vardı? Nağıllarda kasıb qəhrəman taxta çıxır, amma bununçün çox vaxt qaynatasını öldürməli olur. Görəsən nağıl hansı sosial quruluşda yaranmışdı ki, hər qəhrəmana qonşuluqda bir padşah vardı. Onun da gözəl qızı yuxuda adaxlısını yanına çağırmışdı.

Fatma xanım kəndirdə!..
Nağllarda hansısa kult, dinlə əlaqə mütləq hiss olunur. Amma onu hər hansı ictimai quruluşla müqayisə etmək mümkün olmadığı kimi heç dir dinlə də bağlamaq olmur. Nağıllarda çoxlu mərasimlər var. Məsələn, Göyçək Fatma inəyinin sümüklərini bağçada basdırıb sulayırsa bu onun şəxsi fantaziyaları deyil. Belə mərasim olub. Qədimdə əcdadlarımız heyvanların ətini yeyib sümüyünü tullamazdı. Mütləq basdırardılar. (Müqayisə üçün uzağa, Balaxanı zibilliyinə deyil, hər məhəllənin kiçik olsa da iyli zibil yeşiklərinə baxın).
Nağıl deyirsə ki, padşah uşaqlarını zirzəmidə saxlayıb su və çörəkdən başqa heç nə vermirdi, deməli həqiqətən də padşah öz uşaqlarının mənəvi kamilliyi üçün onları hansısa məhdudiyyətlərə məruz qoyaraq bu mərasimə icazə verirmiş. Nağılda qəhrəmanı heyvan dərisinə səriyəndən sonra onu bir quş caynağına alıb qaranlıq dünyaya aparırdısa əslində də belə bir adət vardı. Öləni heyvan dərisinə səriyərdilər və o, ölülər dünyasına belə «kəfəndə» köçürdü. Sanki nağıl qəhrəmanı sehirli dünyaya düşməsi üçün bu mərasimi bir daha keçməli olurdu.
Nağılda hər şey başayaqdı. Lap qədimlərdə qocaları öldürmək adəti vardı. Amma nağılda qocalara rəhm edən qəhrəman nəsə bir sehirli hədiyyə alır. Yaxud suyun qarşısını kəsmiş əjdahaya qızı qurban verirdilərsə əkinçiliyin,məhsuldarlığın qeydinə qalırdılar. Həyatda qəhrəman peyda olub bu qızı azad etmiş olsaydı onu tikə-tikə doğrayardılar. Qocanı buraxan qəhrəmanın da başını sığallamazdılar. Yəqin bu nağıl elə zamanda yaranmışdı ki, bəlkə də ölümə könüllü gedən qızın məhv edilməsi artıq hamıda ikrah oyadırdı.
Nağıllarda qəhrəman ölürsə, ona aparıb torpağa basdırırlarsa da o ölmür. O başqa dünyalara köçür və sonra səyahətinin sonunda həmən yerə qayıda bilir. Nağıllarda yağış çağırmaq istəyirlərsə rəqs edirlər. Həqiqətə yaxın olmaq üçün su çiləmir, ləyəndən yerə su səpələmir amma oynayır və şamanlar kimi təbiət qüvvələrinə təsir etmək istəyirlər. Bu, əsil magiya deyilmi?

Gözdən iraq böyüyəndə bəsirət gözü açıq olur
Biri vardı, biri yoxdu deyən kimi uşaqlar sanki rahatlıq və trans vəziyyətinə düşür. Əslində bu aldıdıcıdır, çünki həyəcanlar, hadisələr hələ irəlidədi. Nağılların çoxunun əvvəlində ya ölüm, ya da ayrılıq olur. Nağılın qəhrəmanı ya yetim qalmış uşaq, ya da harasa, nəyə görəsə evdən uzaq düşmüş, səyahətə çıxmış olur. Bu yerində nağılda uşağa evdən çıxmağını qadağan edən kimsə, ya da səfərin çox təhlükəli olduğunu deyən adam tapılır. Bu qadağa əlbəttə ki, mütləq pozulur və bağda gəzən şahzadəni, meşəyə göbələk yığmağa getmiş uşağı, ya da ki, heç olmasa bağda yeyilməsinə qadağan qoyulmuş almanı oğurlayırlar. Bu yerində konflikt başlayır və nağıl əsil detektiv romanın keyfiyyətlərini nümayiş edir. Gözlənilməz hadisə kiminsə yuxusuna girə bilərdi, ya da qəhrəman sevgilisini yuxuda görüb yola düzələ bilərdi. Oğurlananları ya yüksək qalada kilidləyirlər, ya da yer altında dərin çala qazıb üstünü torpaqla bərabərləşdirirlər ki, imdadına kimsə gələ bilməsin. Bu da vaxtilə olmuş mərasimi çox xatırladır. Padşah uşaqları və kahinlərin övladları üçün belə bir qadağalar vardı. Onlar kimsəylə görüşüb danışa və yaşayış yerlərini tərk edə bilməzdilər. Bu qayda Yaponiyada 19 əsrə kimi dururdu. Taxta varisin üzünü kiməsə görə bilməzdi, yeməyi balaca pəncərədən ötürürdülər, danışanda pərdənin arxasından danışırdılar. Koroğlu dastanında da Qırat və Dürata baxan olmasaydı və gün işığı dəlikdən içəri keçməsəydi onda bu atlar qanadlı ola bilərdi. Yəqin o vaxtdan bəri göz- nəzərdən qorxan olmuşuq və qanadlarımızı «kəsiblər». Qız qalası barədə və bu tip qalada bağlanmış qızlar balədə əfsanələrdə qalada qızların hamısını saçını kəsmək qadağası da vardı. Qalada bağlanmış qızların əhvalatının sonu ya ölüm, ya da məcburi nikah və yarıallahlıq qabliyyətli oğulların doğulmasıyla bitərdi. Qalada bağlanmaq bir növ maqik qabliyyətlərini artırmaq üçün keçirilən mərasimə bənzəyir. Gözdən iraq yerdə, özü də tam qaranlıqda yeməyi çörək və sudan ibarət olarsa insanın bəsirət gözü açıla bilər.

Az getdi, düz getdi…
Hamı bilir ki, nağıllarda həmişə bağlı yerdən qəhrəmanı xilas edib çıxaran olur. Qızdısa onu ilan qaçırdır, ya da təpəgöz aparıb 40-cı otaqda gizləyir. Qızın atası padşah əvəzində qızını və varidatının yarısını vəd verir. Əlbəttə bu yerində böyüklü-kiçikli bütün dinləyicilər bilir ki, ilandısa, əjdahadırsa ya da təpəgözdüsə məğlub olacaq və nağılın ən dramatik yeri olsa da ardını sakitcənə, həyəcansız amma maraqla gözləyir. Qəhrəman məqsədinə çatınca kimlərlə görüşür, kimlərlə vuruşur bax bu yerləri daha maraqlıdı.
Altdan geyinib üstdən qıfıllanmış qəhrəmanımız yola bir dağarcıq aparır, ya da anasının nəsihətini qulağında sırğa eləyir. Bunlar ona lazım olacaq. Amma nağılda yol həmişə ya qısa olur, ya buraxılır. Az getdi, düz getdi və bizim anlamımızda bir göz qırpımında istədiyi yerə çatdı. Elə bil ki, əcdadlarımız zaman məhvumunun o qədər də vacib olmadığını vurğulayırmışlar. Yola çıxan qəhrəman heç vaxt əliboş getməzdi. Döyüşəcəksə mütləq əlində toppuzu, əmudu olardı. Yolun təsvirini verməyən əcdadlarımız yol tədarükünü yaxşıca təsvir edərdilər. Qəhrəmanın əl ağacı, çörəyi və çarığı olardı. Bu üçlük yolçunun simvolları kimi demək olar ki, bütün nağıllarda var. Qədim mərasimlərdə o dünyaya yola salınan hər kəsin məzarına mütləq əl ağacı, çörək və ayaqqabı qoyulardı. Bu bütün dünya xalqlarının qədim adət-ənənəsində var. Nağılı dinləyənlərə hər şey sanki o dünyanı görüb qayıtmış adamın əhvalatını dinləyirmiş kimi görünür. Biz o dünyadan qayıdanları görməsək də nağılları sevməklə əslində o dünya barədə əhalatları sevdiyimizi deyirik. Görək aldı sonra nə dedi.

Qurdnan qiyamətəcən
Kimdi bizim qəhrəmanımız, o dünyaları gəzəcək mərhum, yoxsa ölülər dünyasını gəzib qayıda bilən azad ruh sahibi? Axı bu qəhrəman gələcək sevgilisini xilas edəndə özünü əsil şaman kimi aparır. Əlinə dəf alıb mərasim rəqsi yapır, mənfi ruhları qovub sevgilisini huşa gətirir.
Nağıllarımıza zəngin deyirik. Amma onun zənginliyi kompozisiyasında deyil, eyni təkrarlanan motivləri istifadədə işlədilən sonsuz üsullardadı. Qəhrəman sevgilisini divin əlindən ala bilər, vicdansız qardaşlarının da, ilanın da, əjdahanın da. Amma onun sehirli əşyası, ya da sehirli gücü olmasa o dünyalardan baş aça bilməz. Sehirli gücü ona küpəgirən qarı, ya eybəcər meşə sakini, ya da yoldan ötən bir qoca verir. Cəmi 3 suala cavab vermək, ya da sadəcə mərhəmətli olmaq lazımdı ki, sehirli əşyaya sahib olasan. Küpəgirən qarı əslində ölümün simvoludur. Soruşula bilər axı niyə qəhrəmanımız ölüm astanasında dayanmalı olur? Qədim adətlərimizdən biri də yetkinlik yaşına çatmış uşaqların inisiasiya mərasimidir. Keçmişdə uşağı valideynlərindən alıb ya meşəyə, ya da uzaq bir yerə aparıb bu mərasimi icra edirdilər. Mərasim zamanı hesab edilirdi ki, uşağın (14-15 yaşında uşaq bizim anlamda gənc olsa da qədim zamanlarda artıq böyük olmağa layiq olacaq yaşda idi) ruhu çıxarılıb heyvana, həmin qəbilənin toteminə ötürülür. (Türk tayfalarının totemi qurd sayılır. Qurdnan qiyamətə qalmaq ifadəsi tam tək qalmaq, ən axıra çatmağı bildirir). Ona görə də nağılda divi öldürmək üçün onun ürəyini tapmaq, sandığın içindəki şüşədən, şüşənin içindəki göyərçindən, göyərçinin içindəki yumurtadan tapıb yalnız onlan sonra iynəni sındırmaqla öldürmək olardı. İç-içə olan bu səviyyələr göyün 7 qatının rəmzi kimi 7 qatlı olurdu. Divin ölümü yalnız 7-ci qata çatanın əlində ola bilərdi. Mərasim zamanı uşağın öldüyü zənn edilirdi. Dirildikdə isə o tamam başqa insan hesab olunurdu, ona ad verilirdi. Mərasimin dekorasiyası elə qurulurdu ki, sanki onu vəhşi heyvan udub. Bu, heyvan çənəsini xatırladan mağarada olurdu. Oğlan uşaqlarını burda sünnət etdirirdilər. Ona dini xarakterli sirrlər danışılırdı. Yaşı çatmış uşaq böyük adlandırılmaq üçün çətin, ağrılı və bəzən ölümlə bitən sınaqlardan keçməli olurdu. Sağ-salamat geri dönəni qəbilə öz arasına tamhüquqlu üzv kimi qəbul edirdi. O indi bütün tayfanın qeyrətini çəkə bilərdi, amma çəkdiyi əziyyətlərdən danışmaq eyib idi. Bunları yalnız nağıl diliylə demək olardı. Mərasimi keçənlər quş dili öyrənmiş sayılırdılar və maqik xüsusiyyətlərə malik olurdular. Kamillik mərasimini hamı keçmirdi, bu mərasim seçilmişlər üçün idi. Mərasimi dəqqiliklə bilmək istəsəz nağıl oxuyun.

Kəs almanı dilim-dilim
İki dünya astanasında yaşayan nağıl personajları əslində dünyaları bir-birindən qoruyur. Qəhrəman da yola düzələndə xurcununu xeyir işlərlə, bu dünyada qazanılmış maddi nemətlərlə doldurur ki, üstünə cuman olsa qarşısına atıb canını qurtarsın. Nağıla giriş ən təmiz ürəkli, ən saf niyyətlə qəhrəmanadır. Yerdə qalanı 3 yolun ayrıcındaca azıb düzgün yolu tapmayacaq. Əlibaba sehirli sözü deməsəydi 40 quldurun topladığı varidatı götürə bilməzdi.
Qəhrəman yola çıxanda heç vaxt yemək yemir, yolda da tikə kəsmir, yalnız ona lazım olan yerə çatandan sonra təklif edilən tikədən bir qırıq götürür. Qədim xalqların inamı var ki, iki dünyann ayrıcını adlayandan sonra da geriyə yol var. Amma allahların yeməyini dadanlar geri qayıtmır. Ona görə də nağılda qəhrəman divin veridyi yeməyi yalandan yeyirmiş kimi göstərir, əslində yerə atır.
Nağılları niyə məhz uşaqlara danışırlar? Çünki onların qəlbi bu informasiyaya açıqdı, hələ yoğunlamayıb. Böyüyüb hələ də nağılı sevməyənlərin o dünyaya yolu bağlıdır.

İbtidilərin nağılları
Nağılda qəhrəmanımız həmişə salamat qalır. Ölürsə də ona dirilik suyu verib cana gətirirlər. Nağılları xalq uydurmur. Bu fikrin özü uydurmadır. 2-3 nəfərin bir yerdə oturub bir bənd şeir yazmasını görmüsüzmü? Əlbəttə alınmazdı. Eləcə də folklor nümunələri. Nağılları kimsə ağıllı, səriştəli, bacarıqlı, istedadlı bir insan düzüb qoşub və informasiyanı gələcək nəsillərə uğurla ötürülməsi üçün son dərəcə maraqlı edib ki, qiymətli biliklər itirilməsiin. Belə çıxır ki, eyibini əncir ağacıyla örtməyi təzəcə öyrənmiş insan o biri dünyalardan daha yaxşı baş açırdı , nəinki sivil bizlər. O bilirdi ki, onu hansı maneələr gözləyir, qarşısına nələr və kimlər çıxa bilər. O kimə nə deyəcəyini də bilirdi. Bilirdi ki, bağlı xalçanı örtmək, açıq xalçanı bağlamaq lazımdı. Hansı qapıda hansı sözü deyərlər, kimin başını sığallarlar, kimdən gizlənərlər. Misirdə «Ölülər kitabı» adıyla bütün dünyaya tanınan kitab da əslində bir növ yolgöstərici nağıldı. Burada ölənlərə yol göstərilir, kimə nə deyəcəyi və maneələri necəı keçəcəyi məktəb dərsliyindəki kimi pillə-pillə öyrədilir. Bəlkə də həqiqətən yuxarı qatlarda «Adam-madam iysi gəlir, yağlı badam iysi gəlir» deyə-deyə oturub insan gözləyən yırtıcı var? Ona görə də uşaqlarınızın nağıl payın kəsməyin. Qoy heç olmasa onlar o dünyalarda azıb qalmasınlar, 40-cı qapının sirrini də bilsinlər, əjdahanın ürəyinin yerini də tapıb sonra Simurqun qanadlarında işıqlı dünyaya qayıda bilsinlər. Axı yatmış gözəlləri yalnız sevgi öpüşü oyadır.

Yuxariya doğru