Saytda azanlarchun
Saytda aznlarchun
Yazrlar
Yazarlar
Dushunurem gule-gule
Dushunurem gule-gule
Letifeler
Testler
Testler
Her sheyin xirdasi
Aforizmler
Aforizmler
Etimologiya
Kelam dolmasi
Kelam dolmasi
Qonaq otagi
Qonaq otagi
Bizimle elaqe
Karikatura
Karikaturalar
Sufi pritçaları

Quş və yumurta
Uçmağı bacarmayan bir quş var idi. Uça bilməyən digər varlıqlar kimi o da yerdə gəzirdi. Ancaq bilirdi ki, bəzi quşlar uçmağı bacarır. Bir gün onun yuvasına uçmağı bacaran quşlardan birinin yumurtası düşdü. Quş həmin yumurtanı öz yumurtalarına qatdı və orda çıxan balanı öz balaları ilə birgə böyütdü. Lakin balaca quşda uçmaq qabiliyyəti yox idi. Hər dəfə anasından nə vaxt uçacağını soruşanda anası ona bunun üçün çox çalışmalı olduğunu deyirdi. Uçmağı bacarmayan ana quş balasına uçmağın qaydaların belə öyrədə bilmirdi. Ancaq balaca quş anasının uçmağın qaydaların ona öyrətmək qabiliyyətində olmadığını hiss etmirdi. Bəzən düşünürdü ki, əgər anası olmasaydı, o hələ də yumurtada qalardı: «Yumurtadan çıxmağıma görə minnətdar olduğum anam bir gün mənə uçmağı da öyrədəcək. Bu, bir az vaxt tələb edir. Bəlkə də, bunun üçün hələ xeyli çalışmalıyam. Məni bu vəziyyətə çatdıran quş bir gün bundan da yüksəklərə qaldıracaq».

İsa və dinsizlər

Usta Cəlaləddin Rumi və digərləri danışırdı ki, bir gün Məryamın oğlu İsa Yerusalim yaxınlığında olan səhra ilə gedirdi. Onun yanında olan adamlardan bəzilərində hələ də acgözlük qalırdı. Onlar İsaya yalvarırdı ki, ölüləri dirildən sirli sözü desin. İsa isə bu sözü deməyə razı olmurdu:- Əgər mən bu sözü sizə desəm, onu düzgün istifadə etməyəcəksiniz.Adamlar isə əl çəkmirdi:- Biz sənin biliklərini öyrənməyə hazırıq. Bu həm də imanımızı artırar. İsa isə dedi: «Siz özünüzdə bilmirsiniz ki, məndən nə istəyirsiniz». Buna baxmayaraq sirli sözü ətrafında olanlara dedi. Bir müddət sonra həmin adamlar yenidən səhradan keçərkən orda bir qalaq ağarmış sümüklər görürlər və İsanın onlara dediyi sözü yoxlamaq qərarına gəlirlər. Həmin sözü deyən kimi sümüklər bir birinə birləşməyə başladı, üstünə ət, sonra isə dəri gəldi və adamların qarşısında vəhşi heyvan dirildi. Dirilən vəhşi onların üstünə cumub hamısını parçaladı. Biliyi olanlar anlayacaq. Az inkişaf etmiş insanlar isə bu tarixi öyrənərək daha çox inkişaf edə bilərlər.

Axmaq və dəvə

Axmaq səhrada dəvəni görüb ondan soruşur:- Niyə sənin bədənin belə əyri və eybəcərdi?Dəvə cavab verdi: - Verdiyin qiymətdən fikir yaranır. Sən məni yaradanda səhv tutursan. Bunu anlayırsan? Mənim elimin əyriliyini qüsur hesab etmə. Mən belə hansısa səbəbdən müəyyən məqsədçin yaradılmışam. Sən axmaqsan! Heyvani qavrayış heyvani təbiətdən əmələ gəlir

Ölüm Bağdada gələndə

Bağdad sufilərindən birinin şagirdi təsadüfən iki nəfərin söhbətinin şahidi olur. Söhbətdən onlardan birinin Əzrail olduğunu anlayır. Əzrail öz həmsöhbətinə deyirdi:- Üç həftə ərzində bu şəhərdə üç nəfərin canını almalıyam. Bundan qorxan şagird ölümlə üzləşməməkdən ötrü nə etmək lazım oldüğunu düşünməyə başladı. Şəhərdən getmək qərarına gələn şagird ən surətli atlardan birini götürərək Səmərkəndə üz tutur. Bu ərəfədə isə ölüm sufi müəllimi ilə rastlaşır:- Sənin filan adda şagirdin hardadı?Sufi cavab verir:- Yəgin hardasa yaxınlıqda olar. Ola bilsin ki, kərvansaradadır. - Təəcüblüdü, çox təəccüblüdü. Çünki oda mənim siyahımdadır. Ancaq mən onu yaxın dörd həftə ərzində Səmərqənddə götürməliyəm. Başqa heç yerdən götürə bilmərəm.

Filoloq və dərviş

Bir dəfə gecə yolnan gedən dərviş suyu qurumuş quyunun dibindən səs eşitdi. Quyudakı adam ona kömək edilməsini istəyirdi. Dərviş quyuya yaxınlaşıb qışqırdı:- Ey, nə baş verib?- Bilirsiniz, mən filoloqam. Qaranlıqda yolu tapmadım və bədbəxtçilikdən bu dərin quyuya yıxıldım. İndidə ordan çıxa bilmirəm. - Bir az döz, gedim kəndir və nərdivan tapım. Filoloq quyunun dibindən cavab verdi:- Bir dəqiqə gözlə. Sən çox savadsız danışırsan. Danışığın heç nəyə yaramır. Xahiş edirəm danışığını düzəlt. - Əgər belədirsə, mənim sözlərimin deyilişi sənə onun mənasından daha vacibdirsə, onda hələ burda qalmalı olacaqsan. Gözlə, mən düzgün danışmağı öyrənim. O vaxta qədər isə burda qalmalı olacaqsan. Bunu deyən dərviş öz yolunu davam etdirdi.

Lazım olan şey –qorxu

Qəddar və nadan hökmdar Nəsrəddinə dedi: «Əgər dərin ağlının və hazırcavablığının olduğunu sübut etməsən, səni asacam». Buna cavab olaraq Nəsrəddin göydə qızıl quşları və yeraltı dünyandakı iblisləri gördüyünü dedi. Hökmdar onları necə gördüyünü soruşanda molla cavab verdi: «Bunu üçün lazım olan şey qorxudu».

1- 2- 3 - 4- 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -16