Saytda azanlarchun
Saytda aznlarchun
Yazrlar
Yazarlar
Dushunurem gule-gule
Dushunurem gule-gule
Letifeler
Testler
Testler
Her sheyin xirdasi
Aforizmler
Aforizmler
Etimologiya
Kelam dolmasi
Kelam dolmasi
Qonaq otagi
Qonaq otagi
Bizimle elaqe
Karikatura
Karikaturalar

da Vinçinin pritçalari

Köstəbək

Köstəbək atasının, babasının qazıb təmizlədiyi yeraltı yolları gəzib dolaşmağı xoşlayırdı. O, bu yollarla yuxarı qalxır, aşağı düşürdü, özünün yemək ehtiyatlarını yoxlayırdı. Bir gün özünün ərazisini və var-dövlətini yoxladığı vaxt ona tanış olmayan bir cığır tapdı və o yolun hara apardığını öyrənmək istədi. Belə etmək istəyəndə səs eşitdi:
- Dayan! Bu təhlükəli yoldur!
Lakin yolun hara apardığını öyrənmək marağı onu dayandırmadı. Köstəbək yuxarı qalxırdı. Nəhayət, o, yerin üstünə çıxdı. Ətraf çox işıqlı idi. Bu zavallının ömründə gördüyü sonuncu şey idi. Gün işığı onun gözünü kor etdi.
Yalan da belədi. Qaranlıqda gizlənib istədiyi kimi yaşaya bilər. Ancaq işığa çıxan kimi həqiqət onu kor edir.

Tırtıl
Yarpağa yapışan tırtıl ətrafdakı həşəratların oxumağı, oynamağı, tullanmaqlarına, uçmaqlarına maraqla baxırdı. Ətrafda hər şey hərəkətdə idi. Bu zavallı isə hərəkətsiz qalmışdı. Ancaq böyük əziyyətlə sürünə bilirdi. Bir yarpaqdan o biri yarpağa çatana qədər elə bilirdi ki, bütün dünyanın ətrafına fırlanıb. Buna baxmayaraq o, taleyindən narazılıq etmirdi. Anlayırdı ki, hər kəs öz işi ilə məşğul olmalıdır. Oda öz işi ilə məşğul olur, ipək toxuyurdu.
Ancaq bir gün bunun nə vaxta qədər davam edəcəyini və sonra nə baş verəcəyini soruşdu. Cavabında eşitdiyi bu oldu: «Hər şeyin öz zamanı var. Bir qədər səbrli ol. Sonrasını görəcəksən». Bir müddət keçəndən sonra tırtıl ayıldı və gördü ki, o əvvəlki kimi hərəkətsiz deyil. Onun rəngli, yüngül qanadları çıxıb. Bundan sonra qanadlarını qaldırıb havaya qalxdı.

Ülgüc
Bir bərbərin çox gözəl və iti ülgücü var idi. Bir gün sahibinin işdən aralandığından istifadə edən ülgüc çıxıb gəzmək istədi. İsti yaz günlərindən biri idi. Küçəyə çıxan kimi gün onun üstünə düşdü və ülgüc günəşin altında parıldadı. Bundan heyrətə gələn ülgüc dedi:
- Belə bir gözəllikdən sonra mən bərbərxanaya qayıtmalıyam? Heç vaxt. Öz həyatımı məhv etmək, kimlərinsə sabunlu sifətlərini qırxmaq mənimçin ağılsızlıq olardı. Mənim kimi incə ülgücün yeri bərbərxana deyil. Gizlənəcəm, ora qayıtmayacam.
O vaxtdan ülgüc yoxa çıxdı. Aylar keçdi. Payız gəldi. Gizləndiyi yerdə tək darıxan ülgüc havaya çıxmaq istədi. Ancaq nə baş vermişdi? Bir vaxtlar parlaq olan ülgüc indi paslanmışdı. Artıq onun üstünə gün düşəndə parıldamırdı. Bunu görən ülgüc ağladı:
- Niyə mən aldandım? Bərbər mənə necə qulluq edirdi, gördüyüm işlə fəxr edirdi. Ancaq indi nə vəziyyətə düşmüşəm. Mən öldüm. Artıq heç kim məni xilas edə bilməz.
İstedadı olan, lakin inkişaf etmək əvəzinə özündən razılıq edən hər kəsi belə bir aqibət gözləyir. Bu zavallı ülgüc kimi insan da ağlını itirdikdə tənbəl, lazımsız olur. O da paslanır və bu pas onu məhv edir.

Su
Dənizdə olan su bir gün göyə qədər qalxmaq fikrinə düşdü. Kömək üçün o, oda üz tutdu. Od suyu buxara döndərdi. Buxar göyə üz tutdu. Yuxarı qalxdıqca hava soyuyurdu. Buludlardan xeyli yuxarı qalxan buxar damcıları donurdu. Qızınmaqdan ötrü bir-birinə yaxınlaşan buxar dənələri bir yerdə havadan ağır olduğundan yenidən adi yağış kimi yerə tökülürdülər.
Şöhrətpərəstlik xəstəliyinə tutulan su yenidən göyə qalxır, hər dəfə də ordan qovulurdu. Yağış kimi yerə düşən suyu torpaq axır damlasına qədər udurdu. Dənizə qayıtmaqdan əvvəl su torpaqda hələ xeyli cəza çəkməli oldu.

Qovaq

Məlumdur ki, qovaq o biri ağaclardan tez böyüyür. Onun budaqları sürətlə göyə qalxır və digər ağacları ötürdü. Bir gün cavan qovaq özünə dost tapmaq istədi. Bunun üçün üzüm ağacını seçdi. Dostları ona bunu etməməyi məsləhət görürdü. Lakin cavan ağac heç kəslə razılaşmayıb üzüm tənəyilə birləşdi. Ona öz budaqlarına dolanmaq imkanı verdi. Özünə güclü dayaq tapan tənək daha da tez artmağa və bar verməyə başladı. Bunu görən kəndli qovaqın budaqlarını kəsməyə başladı və onun daha da çox uzanmasına imkan vermədi. Üzüm tənəklərinin bir qədər aşağıda olmasını istəyirdi ki, salxımları rahat dərə bilsin. Hara getdi qovağın hündür boyu? Onun boyu qısaldı, əvvəlki görkəmindən əsər-əlamət qalmadı. Taleyilə barışan qovaq ancaq özünün bar verən rəfiqəsi üçün dayaq idi. Digər qovaqlar isə durmadan yüksəklərə qalxırdı.
Daş və yol

Böyük və gözəl bir daş var idi. Yaxınlıqdan axan bulaq onun hər tərəfini təmizləyib, parıldatmışdı. Ancaq bir qədər sonra bulaq qurudu. Daş isə həmin yerdə qalırdı. Onun ətrafında çoxlu otlar və gözəl güllər bitirdi. Yuxarıdan baxanda daş aşağıdan keçən yolu görürdü. Yolda bir çox xırda daşlar vardı. Tək qalmaqdan darıxan daş tez-tez aşağı baxır, ordakı daşların yanında olmaq istəyirdi. Bir gün dözməyib yerindən tərpəndi və aşağı dığırlandı. Bu yoldan kimlər, nələr keçmirdi! Arabalar, atlar, inəklər, qoyunlar, keçilər. Kəndlilər o tərəf-bu tərəfə gedirdi. Daş ayaq altında qaldı. Hər keçən onu kənara tullayır, tapdalayırdı. Onun əvvəlki gözəlliyindən əsər-əlamət qalmamışdı. İndi o əvvəlki yerinə həsrətlə baxırdı. İndi keçmiş günlərini yada salmaqdan başqa əlindən heç nə gəlmirdi.
İnsanlar da elədi. Bəzən öz sakit kəndlərini atıb səs-küylü şəhərlərə üz tuturlar. Orda isə çətinliklərə düşüb, itib-batırdılar.

Varlı və kasıb

Bir kasıb usta var idi. O, öz emalatxanasında işləyir, hərdən yaxınlıqda yaşayan varlı adamın yanına gedirdi. Usta qapını döyüb, ehtiyatla içəri daxil olur, papağın çıxarıb varlının qarşısında başını aşağı əyirdi.
Bir gün ev sahibi ustadan soruşdu:
- Sənə nə lazımdı? Görürəm, tez-tez gəlirsən. Ancaq heç nə deməyib sakitçə çıxıb gedirsən. Bəlkə, nəyəsə ehtiyacın var? Utanma, istə.
- Təşəkkür edirəm. Bura gəlirəm ki, varlıların necə yaşamasına baxım. Bir qədər işdən başım açılsın. Belə imkan ancaq biz kasıblarda var. Təəssüf ki, siz varlılar belə imkandan məhrumsuz. Siz sakitləşməkdən ötrü heç yerə üz tuta bilmirsiz. Çünki ətrafınızda ancaq kasıblar yaşayır.

Nizamnamə məcbur edir

Məlumdur ki, ilin müəyyən dövründə rahiblər oruc tutmalıdırlar. Bu günlərdə rahib nizamnaməsi onlara ət və yağlı yeməyi qadağan edir. Düzdür, yolda olsalar, onlara əllərinə düşən hər şeyi yemək qadağan deyil. Bir dəfə yolda olan iki rahib dincəlmək üçün kiçik qonaq evində dayanmalı olublar. Burda onlar bir tacirlə rastlaşıblar. Qonaq evinin sahibi kasıb olduğundan qonaqlara balaca toyuqdan başqa heç nə təklif edə bilməyib. Toyuq hazır olandan sonra ev sahibi onu bütöv halda masanın üstünə qoyur. O, güman edirdi ki, qonaqlar toyuğu öz aralarında bərabər böləcəklər. Balaca toyuğa baxan xəsis tacir onun üç nəfərə bəs etməyəcəyini anlayıb rahiblərə dedi:
- Məncə, indi orucluqdu. İstəmirəm ki, mənə görə qanunu pozasınız. Günahı öz üzərimə götürüb toyuğu tək yeyəcəm.
Rahiblərin tacirlə razılaşmaqdan başqa yolları qalmamışdı. Onlar ona orucluğun bəzi xırdalıqlarını, yolda olan rahiblər üçün güzəşt olduğunu da izah etmədilər.
Tacir bütün toyuğu yedi. Rahiblər isə çörək və pendir yeməli oldular. Yeməkdən sonra hər üçü yola çıxmalı oldular. Rahiblər kasıblıqdan, tacir isə xəsislikdən piyada gedirdilər. Yolda onlar böyük çaya rast gəldilər. Adətə görə, rahiblərdən ən güclüsü taciri kürəyinə mindirib çayı keçməyə başladı. Lakin yolun yarısında rahib nizamnaməsini yada saldı və tacirdən soruşdu:
- Sənin üstündə pul var?
- Nə axmaq sualdı. Sən bilməlisən ki, özünə hörmət edən hər bir tacir yola çıxanda özü ilə pul götürür.
- Təssəüf edirəm. Ancaq biz rahiblərə üstümüzdə pul gəzdirmək qadağandır.
Bunu deyib taciri kürəyindən suya atdı. Suya düşən tacirin toyuğu rahiblərlə bölmədiyinə görə aldığı cəza ilə barışmaqdan başqa yolu qalmırdı.

1- 2- 3 - 4- 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -16