Saytda azanlarchun
Saytda aznlarchun
Yazrlar
Yazarlar
Dushunurem gule-gule
Dushunurem gule-gule
Letifeler
Testler
Testler
Her sheyin xirdasi
Aforizmler
Aforizmler
Etimologiya
Kelam dolmasi
Kelam dolmasi
Qonaq otagi
Qonaq otagi
Bizimle elaqe
Karikatura
Karikaturalar
Şərq pritçaları
Saqqal
Ramazan ayında molla adətən namazdan sonra məsçidə gələnlərə moizə oxuyurdu. O həyəcanla möminlərin vəzifələrindən danışırdı. Bir ay müddətində bir nəfər hər gün məsçidə gəlir və mollanın danışıdıqlarına qulaq asıb ağlayırdı. Molla fikirləşirdi ki, onun danışdıqları bu şəxsə o qədər təsir edir ki, o göz yaşlarını saxlaya bilmir. Bu, hər gün təkrar olunurdu. Bir gün molla həmin adama yaxınlaşıb deyir:
- Allah yardımçın olsun! Görürəm ki, hər gün bura gəlirsən, dediklərimə qulaq asıb ağlayırsan. Bura gələnlərin heç birinə mənim sözlərim bu qədər təsir etmir. Səni ən çox narahat edən nədir?
Məsçidə gələn cavab verir:- Mən bura mömin olduğuma görə gəlirəm. Ancaq ağlamağımın səbəbi başqadır.
Bu sözlərdən molla daha da təsirlənib soruşdu:
- Allah sənə qüvvət versin. Sənə necə kömək edə bilərəm?
Həmin adam titrək səslə cavab verdi:
- Mən çəpişi böyütdüm və ona çox bağlandım. Onun qəfil ölümü məni kədərləndirdi. Hər gün sən burda danışanda mən öz keçimi yada salıram. Çünki onunda sənin kimi gözəl saqqalı var idi.


Hər şey öz əlindədir
Qədim şəhərdə çoxlu şagirdləri olan usta yaşayırdı. Şagirdlərindən ən bacarıqlısı bir gün fikirləşir: «Görən elə bir sual var ki, usta ona cavab tapa bilməsin?» Bundan sonra çəmənliyə gedib ordan ən gözəl kəpənəyi tutub ovcunda gizlədib ustanın yanına gəlib soruşur:
- Deyə bilərsənmi, mənim ovcumun içindəki ölü ya diri kəpənəkdir? Oz həqiqətini sübut etməkçin o hər an ovcunu sıxmağa və kəpənəyi öldürməyə hazır idi.
Şagirdinin əlinə baxmayan usta cavab verdi:
- Hər şey sənin öz əlindədir.


Biliyin qiyməti bahadır

Kəndlinin traktoru sınır. Traktoru düzəltmək üçün etdiyi cəhdlərin hamısı boşa çıxır. Nəhayət, kəndli ustaya müraciət edir. Traktora baxan usta onun hərtərəfli yoxlayır, sonra da çəkiçlə bir dəfə mühərrikə vurduqdan sonra onu işə salır. İşini başa çatdırandan sonra usta kəndlidən gördüyü işin müqabilində 100 manat pul istəyir. Kəndli bundan narahat olub deyir:
- Çəkiçlə vurduğun bir zərbəyə görə 100 manat istəyirsən?
Usta cavabında deyir:
- Əziz dost, çəkiçlə vurduğum bir zərbəyə görə səndən bir manat istəyirəm. Qalan 99 manatı isə biliyimə görə alıram. O biliyin hesabına mən sənin traktorunu cəmi bir çəkiç zərbəsinə təmir edə bildim.


Hər şey bir dəfəyə olmur

Bir gün molla mömünlərə müraciət etmək üçün məscidə gəlir. Ancaq orda bir cavan mehtərdən başqa heç kimin olmadığın görür. Molla fikirləşir ki, burda nəsə danışmalıyam, ya yox? Bunu mehtərdən soruşmaq qərarına gəlir:
- Burda səndən başqa heç kim yoxdur. Səncə nəsə danışmalıyam ya yox?
Mehtər cavab verdi:
- Cənab, mnə sadə adamam və belə şeylərdən başım çıxmır. Ancaq mən tövləyə gəlib görəndə ki, atların hamısı qaçıb, biri qalıb, ona yem verəcəm.
Mollanın bu sözlər xoşuna gəlir və moizə oxumağa başlayır. İki saat davam edən söhbətdən sonra o özündə rahatlıq hiss etdi və moizəsinin nə dərəcədə yaxşı olduğunu təstiq edən sözlər eşitmək istədi. Bunun üçün yenə mehtərdən soruşdu:
- Moizəm xoşuna gəldi?
Mehtər cavab verdi:
- Dedim axı, mən sadə adamam və bütün bunlardan elə də başım çıxmır. Mən tövləyə gəlib görsəm ki, atların hamısı qaçıb biri qalıb, onsuz da ona yem verəcəm. Ancaq bütün atlar üçün nəzərdə tutulan yemin hamısını verməyəcəm.


Suda boğulan


Bir kasıb adam çayda batır. Axın onun meyitini bir qədər aşağı aparır. Meyiti təsadüfən varlı bir insan tapıb götürür. Kasıbın qohumu bundan xəbər tutub varlının yanına gəlib meyiti ona verməyi xahiş edir. Lakin varlı meyitin verməsinin əvəzinə ölənin qohumundan pul istəyir. O qədər pulu olmayan kasıb bir qədər az pul təklif edir. Ancaq varlı bununla razılaşmır və meyiti yiyəsinə vermir. Tərəflər razılığa gəlmədən ayrılır. Nə edəcəyini bilməyən varlı müdrikin yanına gəlib vəziyyəti ona danışır.
Müdrik cavab verir:
- Arxayın ol, o qohumun meyitini başqa heç yerdən ala bilməyəcək.
Bir müddətdən sonra ölənin qohumu da müdrikin yanına gəlib vəziyyəti ona danışır və varlıdan şikayətlənir.
Müdrik kasıba da təsəlli verir:
- Arxayın ol. Meyiti səndən başqa heç kimə satmayacaq.

 

1- 2- 3 - 4- 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -16