Saytda azanlarchun
Saytda aznlarchun
Yazrlar
Yazarlar
Dushunurem gule-gule
Dushunurem gule-gule
Letifeler
Testler
Testler
Her sheyin xirdasi
Aforizmler
Aforizmler
Etimologiya
Kelam dolmasi
Kelam dolmasi
Qonaq otagi
Qonaq otagi
Bizimle elaqe
Karikatura
Karikaturalar

Aşmaz-uşmaz,
Yerə düşsə,
Beli sınmaz.
Açması: Yarpaq


Əyri-üyrü boy atar,
Əyağı yerə batar.
Salxım-salxım sallanar
Altında sarvan yatar.
Açması: Söyüd ağacı


İnəyim var eşikdədi,
Alı-ili eşikdədi,
İldə bir kərə sağılar.
Özü yenə eşikdədi.
Açması: Bağ


Uzanar, ha uzanar,
Qollarınnan balalar.
Açması: Ağaclar
Avın alsan mırıldar,
Sığallasan xoruldar.
Açması: Pişik


Ağzı qara boz bəylər,
Vursan ağzın əyilər
Açması: Canavar


Ağızı var, dili olmaz,
Yüz ağac vur çığırmaz.
Açması: Balıq


Adam döyül, əl-ayağı, dişi var,
Əcəb şeydi, qərəvəllə işi var.
Açması: Meymun


Bağda sürünər gəzər,
Az-az görünər gəzər,
Oxşuyar bir yumağa
Qorxuram əl vurmağa.
Açması: Kirpi


Bir atım var minə bilmirəm.
Ağzın açsa dinə bilmirəm.
Açması: Şir


Bir axmaq öküzüm var,
İləndirib ət yeyər.
Açması: Ayı

Qaya altdan qaz gedər,
Burnun qulazlar gedər,
Bir il buğaya gələr,
Yeddi il boğaz gedər.
Açması: Fil

Qızılgül beçə verdi,
Sana gör neçə verdi?
Yarpaqsız ağac gördüm.
Torpaqsız beçə verdi
Açması: Maral buynuzu