Araşdırmalar, tədqiqatlar, fikir yürütmələr

Yaxud, sadəcə həyat təcrübəsi

Əlaqə saxlaya bilərsiz

İndiqo- illyuziya rəngli uşaqlar

Böyüklərin öz missiyasını unutduğu zamanlarda uşaqlara dünyanı kəşf eləməyi qadağan etmək olmaz!

100 il əvvəlin adamları indiqo rənginin özünü tanımırdı. Çünki tünd göy ilə bənövşəyi çaların qarışığından alınmış bu rəng özü bu yaxınlarda doğulub, əsrin yenilikləri kimi müasirdir. Aurası indiqo rəngində olan uşaqlara indiqo uşaqlar deyirlər. Müasir insanlar üçün öncəgörməlik, aura, karma, rentgen baxışlar və s. bu tipli şeylər məişətdə tez-tez işlənən ifadələrdir. İnsanın aurasının rəngi barədə o qədər danışılır ki, qarşındakı adamın ətrafındakı rəngli halqaları görməyəndə məyus olur və özünü natamam hiss eləməyə başlayırsan. Rəngi görən psixoterapevtlər təkidlə deyir ki, cəmiyyətdəki dəyişikliklər insanların aurasındakı rənglərin dəyişməsi ilə bağlıdır. Artıq sarı, yaşıl, göy rəngli auralar yavaş-yavaş sıradan çıxaraq inliqo rəngi ilə əvəz edilirlər.
Bəlkə evdə ipə-sapa yatmayan cocuq da inliqodur?
«İndiqo uşaqlar» terminini məişətimizə amerikalı ekstrasens-psixoloq Nensi Enn Tepp salıb. Yüksək intellek və qeyri-adi qabliyyətli uşaqlara tətbiq edilən bu termini o, uşaqların aurasının rənginə uyğun seçmişdi. O, yüzlərlə uşağın aurasının rəngini tədqiq edəndən sonra nəşr etdirdiyi «Rəng vasitəsilə həyatdan necə baş çıxarmalı» adlı kitabı işıq üzü görən kimi hamı bu termini işlətməyə başladı. O, təkid edir ki, indiqo auralı uşaq yeni insan irqinin nümayəndəsidir. Bu terminin məşhur olmasına baxmayaraq hələ ki, heç kim auranın rəngini nümayiş etməklə bu fərziyyəni nə rədd edib, nə də təsdiqləyib. Vaxtaşırı yaradıcı imkanlar və psixi natarazlıq arasında əlaqə tapmış elmi məqalələr dərc edilsə də elm bu termini qəbul etmir. Ekstrasens Enn Tep hesab edir ki, 10 yaşına qədər uşaqların 70 faizi, 15-25 arası isə 40 faizi indiqodur. Əgər indiqo uşaq dünyanı dəyişdirmə, eləcədə insanın özü-özünü təkmilləşdirmə prosesində bir fenomendirsə onda əlamətləri bilməyimiz lazımdır.
Dəcəl, yoxsa şəxsiyyət?
Ən əvvəl qəbul etməmiz lazım, onlar bizim kimi deyil! İndiqo uşaqların həyatın mənası, Yerə nə üçün göndərildiyi barədə özünün maraqlı versiyası olur. Bəziləri bunu açıq aydın deyir, bəziləri isə bunu içində sirr kimi gizləyib özünə qapanır. Demək olar ki, indiqoların hamısının gizli adı və öz missiyası var. Onlar öz qoruyucu mələklərinin adını bilir və təsvirini verir. Təkid edirlər ki, mələkləri ilə istədikləri vaxt əlaqəyə girə bilirlər.
İndiqo uşaqları adi dəcəllərdən ayıran əlamətlər bunlardır:
• Asosiallıq, yəni cəmiyyətə uyuşa bilməmək.
• Avtoritetləri qəbul etməmək, individuallıq, xudbinlik, özünə böyük qiymət vermək.
• Böyük yaradıcılıq potensialı və yüksək intellekt.
• Empirik yolla məlumat toplamağa meyllilik, uzaq predmetlərdə əlaqə tapmaq yolu ilə.
• Enerjililik, bir yerdə otura bilməmək, diqqət difisiti.
• İmpulsivlik, əhvalın tez-tez dəyişməsi və depressiyaya meyl.
• Sosial ədalət hissi və olanlara qarşı böyük məsuliyyət duyğusu.
• İnkişaf etmiş intuisiya və təhlükəni duymaq qabliyyəti.
• Texnikanı, xüsusilə də kompüteri tez öyrənmək bacarığı.
• Onlar keçmiş həyatlarını xatırlayır və gələcəyi görür.
• Adamın ağrıyan yerinə əl dəyməklə əzablarını azalda bilirlər.
• Onlar ənənələrə söykənən və yaradıcılıq tələb etməyən sistemlərdən dəhşətə gəlirlər.
• İntizam cəzalarını hes veclərinə almırlar.
• İnsanlar arasında alturastldirlər. Onlar aqressiyanı heç qəbul edə bilmirlər.
• Uşaq oyunlarına qəti maraq göstərmirlər. Çünki onları nəticə maraqlandırır, proses yox.
• İndiqoların əli özündən asılı olmayaraq yazı yaza bilər, ieroqliflərlə, ərəb əlifbası, mixi hərflərlə. Başqa birisi bədii mətnlər yazıb rəsmlər çəkə bilər. Onlar hər sahədən baş çıxaran mürəkkəb şəxsiyyətlərdir.
İnliqolar sürətli həyatda hər şeyi öz ritmləri, öz sürətlərinə uyğun edib cəmiyyətin ritminə uyğunlaşmırlar. Onlar hər şeyi obrazlı və eyni zamanda böyük miqyaslı şeyləri, məsələn, mətnləri qəbul etmək duyğusu ilə doğulurlar. Elə bil ki, yazılanın məğzində duran əsas məsələni ilk cümlələrdən anlaya bilirlər. Obrazlı , panoram qavrayış adi təfəkkürdən 400-2000 dəfə sürətlə baş verir. Adi təfəkkür sözdən-sözə, fikirdən fikrə keçənəcən obrazlı təfəkkür sahibi bir neçə saniyəyə informasiyanı tutub formalaşdıra bilir. Ən çox rast gələn situasiya: məktəbdə riyaziyyat məsələsini hamı yarım saata həll edərkən inliqo onu 2 dəqiqəyə həll edib cavabını yazacaq. Amma müəllim ondan bunu necə elədiyini soruşanda o bunun cavabını bilməyəcək. Başqa uşaqlar isə tənliyi uzun-uzadı həll edib sübuta yetirərkən göydən alınmış cavabı müəllim köçürülmüş hesab edəndə «Mən bilirəm ki, cavab belədir» deyən indiqo uşaq və müəllim arasında konflik yaranır. İndiqo uşaqlar həm də çox diqqətsiz olduqlarına görə müəllimlərin sevimlisi olmurlar.
«Bənövşə balaların» missiyası
Onları Rusiyada «Yeni minilliyin uşaqları», ya da «İşığın övladları» adlandırırlar. Ümumi davranış qaydaları onları heç cür yapışmadığına görə Fransada onları «teflon uşaq» çağırırlar. İngiltərədə indiqolara kiborqlar deyirlər, çünki onlar hərəkətlərini beyinlə idarə edir, nəinki ürəklə. Bəzən indiqoları «mələk enerjisinin daşıyıcıları»da adlandırırlar. Ona görə bilməyimiz lazımdı ki, axı bu indiqo rəngli uşaqlar cəmiyyətə xeyir, yoxsa şər gətirəcək?
İndiqoların texnikanı belə gözəl qavraması onu da deməyə əsas veri ki, belə uşaqların daha çox doğulması ilə gələcəkdə texnika görünməmiş zirvələrə qalxa bilər. Onlar elə dünya qura bilər ki, orda əllə yox, yalnız beyinlə işləmək lazım gələcək. İnliqonun intellekt göstəricisi 130 bal olur, adi uşaqlarda rəqəm 80-ni keçmədiyi halda. Nəinki öz yaşıdlarını, valideynlərini də kölgədə qoyan «Bənövşə balalar» bizim dünyaya müəyyən proqramla gəliblər. Yeni irq çox qısa zamanda yayıla bilər. Çünki 30 il əvvəl indiqolar haqqında heç danışan da yox idi. Bu gün isə 100 doğulan uşağın 70-inin aurasında qeyri-adi rəngi qeydə alırlar. Qabaqlar bu rəqəm hər 100 uşağa 3 nəfər idi. Gələcəkdə alimlər uşaqların 90 faizinin belə rəngə boyanacağını guman edir. Telepatiya və ekstrasensliyə meyl, elmi yaradıcılığa can atmaq da burdan qaynaqlana bilər.
Deyirlər ki, yeni nəsil- indiqoların əmələ gəlməsi təsadüf deyil. Bəzə nəzəriyyələrə görə tarixin ən dramatik məqamlarında nəsə böyük bir qəzanın qaçılmaz olduğu anlarda Yer üzündə yeni sivilizasiya doğulmağa başlayır. Bu indiqo uşaqlar da onun nümayəndələridir. Alman müəllifi Ziqfrid Voytınasın «İnliqo uşaqlar – onlar kimdi?» kitabında bir versiya ən maraqlılardan biridir. Orda belə fərz edilir ki, guya bəşəriyyət özündəki insani keyfiyyətləri bilərəkdən sıradan çıxarır. Sonra inliqo uşaqların yeni keyfiyyətləri ilə yada salmaq istəyir ki, «Bax, sən də belə idin, səndə də bu var, bunu inkişaf etdir». Hazırda inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində indiqo uşaqlarla dövlət səviyyəsində məşğul olurlar. Bu vaxt və gücün nahaq sərf edilməsi deyil. Ola bilərki, məhs bu nəsil sivilizasiyamızı artan böhrandan çıxarmaq qüdrətində olacaq.
Yeni nəsil insanın yaranması məsələsinə qeyri ənənəvi üsulla yanaşanlar, yəni ekstrasenslər iki cür baxır. Onlardan bir qismi hesab edir ki, indiqo işıqlı uşaqlar 6-cı irqin nümayəndələridir. Sarı işıqla şüalanan adi insanlardan fərqli olaraq onlar yerə dağıdıcı funksiya ilə göndəriliblər. Təbiətcə döyüşçü olduqlarına görə onlar cəmiyyətdə yeniliklər yaratmalı və bəşəriyyəti silkələyərək bu hadisəyə reaksiya verməyə məcbur etməlidirlər. Cavab reaksiyası kimi 6-cı irqin daha iki nümayəndəsi, yaşıl auralı və qırmızı auralı insan növləri də yaranmalıdır. Yaşıl auralı insanlar döyüşçü təbiətli inliqoları yönəltməli və işçi qüvvəsi kimi nəzərdə tutulmuş qırmızı auralı insanlara rəhbərlik etməlidirlər. Başqa bir qism ekstrasenslər düşünür ki, indiqo uşaqlar Kainatın elçiləridir. Onlar valideynlərini düz yola yönəltmək, Yerə sevgi, işıq gətirmək üçün yaranıblar. Ona görə də belə uşaqların ömrü az olur. Onlar bütöv bir nəslə, qəbiləyə, xalqa tərəqqipərpər enerjilərini ötürüb dünyanı tərk edirlər.

İndiqonun «fokus»ları
Almaniyadan olan 9 yaşlı Mayk Smit belə «fokus» göstərirdi: Əlinə ağzı bağlı dərman şüşəsini götürür, onu masanın üstünə qoyurdu. Sonra əlinin hərəkəti ilə həbləri şüşədən bayıra çıxarıb masanın üstünə düzürdü. Şüşə əlbəttə ki, salamat qalırdı.
Voljski şəhərində Boris adlı fenomen doğulmuşdu. Uşaq 8 ayında bütöv frazalarla danışır, yaş yarımında iri qəzet şriftlərini oxuyurdu. 3 yaşında Kainat haqqında danışmağa başladı. Özü də təkcə Günəş sistemindən və onun peyklərindən deyil. Onun dilindən başqa qalaktikaların ulduzlarının adları, nömrələri yağış kimi səpələnirdi.
10 yaşlı Mariya Yudoviç Nyu-Yorkda auditoriya qarşısında çıxış edərkən hərəyə bir qönçə paylayardı. Sonra əlinin bircə hərəkəti ilə zalda hamının əlindəki qönçələr eyni vaxtda gül açardı.
Meksikalı Osvaldo Rios isə gözləri bağlı olsa da fotonu götürüb əlini sürtməklə orda təsvir olunanı dəqiq deyə bilirdi. Daha sonra o, həmin adamın adını, ünvanını, hətta sürücülük vəsiqəsinin nömrəsini də səhvsiz deyirdi. Bəzən fotoqrafın da adını çəkə bilirdi. O, bağlı gözlərlə əlindəki fotoya əsasən tanımadığı evin otaqlarını gəzib nəyin harda olduğunu təsvir edə bilirdi. Bəzən bu qız yerə səpələnmiş jurnalın üstünə çıxmaqla içindəkiləri əlində tuturmuş kimi rahatcana oxuya da bilirdi.
Yevpatoriyadan olan Leva B.-nin 10 yaşında artıq 4 riyaziyaat kitabı dərc edilmişdi. O məktəbə getmir, çünki orda darıxır. İmtahanları ekstern yolu ilə verir. Məsələləri ona görə qoşur ki, uşaqlara məktəbdə oxumaq maraqlı olsun.
Biz isə yalnız bir şeyi təkid edə bilərik, bu, tamamilə yeni bir olaydır. Ona görə də biz bu məsələni intuisiya səviyyəsində hiss edib qavraya bilərik. Axı biz 4 yaşında professional rəssam kimi rəsmlər səkən Akianeni (http://artakiane..com/index.htm ), ya da «marsdan gəlmiş» 9 yaşlı amma böyüklərdən daha müdrik olan Borisi (http://www.soznanie.info/st_boriska.html) necə başa düşə bilərik? Onlar əvəzini istəmədən ətrafa enerji səpələyirlər. Onlar Yeni Zamanın Adamlarıdır.
«Siz məni sizə rahat olan bir şeyi eləməyə məcbur edə bilməyəcəksiz!»
İndiqo uşaqlar klassik tərbiyə üsullarına tabe olmur. Onları indiqo adlandıranadək və belə diaqnoz qoyandan sonra da Amerikada elmi dildə «Diqqətin cəmlənməsi deyisiti» + «hiperəsəbilik» yarlıkını yapışdırıb psixotron dərmanlarla müalicə edirlər. Bizdə isə müəllimlər sinfində belə uşaq görən kimi valideyni 2 gündən bir məktəbə çağırıb «Uşağınız ipə-sapa yatmayandı, elə bil şeytanın, İblisin özüdü. Onu başqa məktəbə köçürün» deyirlər. Sonra 8 martda fərli bir hədiyyə alıb səslərini qısa müddətə kəsirlər. Keçmişdə belə uşaqları xüsusi məktəblərə, ən pis halda isə dəlixanaya göndərərdilər. İndi isə onlar həddən artıq çoxalıb deyən cəmiyyət arabir toplaşıb bu problemin həlli yollarını axtarmalı olur.
Yeni uşaqlar pedaqoqika qarşısında yeni problemlər çıxarır. Biz uşaqları necə düşünməyi öyrətməliyik, nə düşünməyi yox. Müdriklik biliklərdə deyil, onu tətbiq etmək bacarığındadır. Gələcəyin məktəbi uşaqların yeni qabliyyətlərinin inkişafına yönəlməlidir, fakt və tarixlərin əzbərlənməsinə yox. Bir də ki, uşağa dünyanı kəşf eləməyi qadağan eləmək olmaz. Xüsusilə də böyüklərin öz missiyasını unutduqları zamanlarda.
«İlahi, əgər dünyanın sonu gəlsə və hər şeyi məhv eləsən, sənə kim dua edəcək axı?»
Bir yaşında «mən» deyə bilən, 2 yaşında sərbəst qaçan, 3 yaşında kompüterdən baş çıxaran və öz ssenariləri ilə mültfilmlər çəkən bu uşaqlarla bacara bilərikmi? İşgüzar adamlarının dünyasında bəzən həqiqətən də uşaqlara yer və vaxt qalmır. Uşaqlar da bu dünyada özlərini tənha və atılmış hiss edirlər. Ona görə də indiqo uşaqlar öz dünyalarını qurur və böyüklərin dünyasından uzaqlaşırlar. Böyüklərin dünyasındı hamı pul üçün, puldan ötrü yaşayır və pula görə də ölürlər. İndiqo belə yaşamaq istəymir! Onlar yalanlar və riyakarlıqlar dünyasının sakini olmaqdan boyun qasırırlar. Ona görə də indiqolar çox yaşamır.
Ziqfrid Voytinasın kitabından bir sitat gətirək. Arqentinadan olan indiqo uşaq Flavio dünyanı belə görür: «İndi yeni uşaqlar doğulur. Onlar tamam fərqlidir. Bəşəriyyət dəyişir və mənəviyyatla əlaqə daha aydın görünür. İndi uşaqlar öz özəyi, öz «mən»i ilə əlaqəni saxlayaraq yaşaya bilirlər. Körpələr ona görə ağlayır ki, bu planetdə yaşamaq çətindi. Burda hər şey o qədər bərkdir ki. Ruh dünyaya gələndə nazik dünyalar haqqında şər şeyi unudur. İndi doğulan uşaqlar bu dünyaya özü ilə Allah haqqında xatirələri də gətirirlər. Xatırlamaq çətin deyil, bildiklərini sözlə ifadə etmək çox çətindi. İnsanlar daxili səadəti unudub xarici səadətin dalıyca qaçırlar. Bəzən bütün ömürlərini yaşayıb tamlıq, varlıq haqqında unudur, yalnız ölümqabağı bunu xatırlayırlar».

Yuxariya doğru